Länk till startsidan

Specialpedagogen vill ge plats åt barnets röst

Att arbeta som specialpedagog inom förskola är varierande och givande. Therese Johansson är specialpedagog och stödjer förskollärarna med pedagogiska verktyg för att öppna fler dörrar till lärandet. Målet är att hitta fungerande metoder som gör barnen delaktiga i lärandet.

Therese Johansson jobbade som förskollärare i tio år innan hon vidareutbildade sig till specialpedagog.

Therese arbetade som förskollärare i tio år innan hon fattade beslutet att vidareutbilda sig till specialpedagog.

Jag hade under en tid känt att jag behövde något mer för att utveckla min yrkeskompetens och jag har alltid tyckt det har varit spännande att hitta lösningar i det pedagogiska arbetet för att utbildningen ska bli bättre för alla barn. Därför valde jag att söka vidare till specialpedagog, säger hon.

Studierna var på halvfart och distans, vilket innebar att hon kunna arbeta vidare som förskollärare under studietiden.

Stöttar med tips och idéer

Som specialpedagog arbetar Therese Johansson med att stötta förskollärarna och barnskötarna med pedagogiska tips och idéer. Arbetet kan vara förebyggande men också i form av särskilda insatser för ett barn som behöver lite extra stöd.

–Långsiktigt vill vi ha så tillgängliga lärmiljöer som möjligt - pedagogiskt, fysiskt och socialt. Det innebär att barnen ska känna sig delaktiga i undervisningen och ges möjlighet att utvecklas i enlighet med läroplanen utifrån sina förutsättningar, förklarar hon. 

Utmaningen är att hitta nya arbetssätt som fungerar för det enskilda barnet och att utvecklas i grupp med andra barn. Det kan till exempel handla om de många sätt barn kan kommunicera på.

Ett arbetssätt som vi infört är att arbeta med bland annat visuella bilder som skapar tydlighet vilket gör förskolans utbildning mer tillgänglig. De kan till exempel användas som ett schema som visar vad som händer under dagen. Då vet barnet att först äter vi frukost och sen tvättar vi händer och sen går vi ut.  Sen kan man bryta ner det ännu mer kring specifika situationer, som till exempel en utflykt.

Det handlar om att synliggöra vad vi ska göra nu och nästa aktivitet eller steg som ska utföras. De visuella bilderna skapar en struktur med tydlighet och trygghet för barnen som ger dem möjlighet att förbereda sig och vara delaktiga i undervisningen när de ser den visuella planen. Kommunikation är en förutsättning för att kunna utvecklas tillsammans.

Är närvarande i förskolorna

Therese stödjer fem förskolor med specialpedagogisk kompetens, förskolorna Blåtunga, Guldåkern, Ormen Långe, Regnbågen och Ängslyckan. Therese fördelar sin tid på de olika förskolorna utifrån de behov som finns. 

En vanlig dag för Therese innebär närvaro i barngrupper och möten med enskilda pedagoger och arbetslag.

En dag för mig kan börja med reflektion och handledning för pedagoger. Det följs av besök i barngrupper för att observera vad som kan behövas i gruppen. Jag kan även gå in i situationer och visa hur man kan bemöta och agera. Sedan lyfter jag observationerna med pedagogerna och hur de kan arbeta vidare.

Vid behov kan ett möte bokas för att gå in på djupet och hitta metoderna tillsammans. Som specialpedagog skriver även Therese pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner på hur pedagogerna ska arbeta vidare.

”Det är inte barnet som ska förändras”

För Therese är det viktigt att vara med och ge plats åt barnets röst utåt. Hon menar att det inte är barnet som ska förändras, utan det är de som jobbar inom utbildningen som behöver hitta metoder som gynnar alla barns lärande.

Därför är det bästa med mitt yrke är att när vi hittar arbetsmetoder som resulterar i att pedagogerna känner att undervisningen utvecklas. Att se barnen utvecklas och att de har en meningsfull och lärorik tid på förskolan. Förskolan är barnens första utbildning i livet och det är viktigt att den står för trygghet, gemenskap, glädje och spännande och roliga undervisningsprojekt säger hon.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?