Länk till startsidan

Det här ger vi dig som medarbetare

I Lunds kommun arbetar närmare 11 000 medarbetare. Här finns allt du behöver för att utvecklas i arbetslivet. Som en inkluderande arbetsmiljö där du har möjlighet att påverka och göra skillnad. På riktigt.

Så är det att arbeta med oss

Våra medarbetare känner att de gör skillnad. I den senaste medarbetarundersökningen som gjordes (2023) svarade 90 procent att de tycker arbetet känns meningsfullt. Vi är öppna för dina idéer och strävar efter att erbjuda arbetsplatser som kännetecknas av respekt, gemenskap och inkludering. Där du får möjlighet att utvecklas, påverka och göra skillnad i en miljö som sätter kunskapen i centrum.

Vår vision sätter riktningen

Vår vision ”Lund skapar framtiden – genom kunskap, innovation och öppenhet” beskriver vårt sätt att vara och hur vi ska utvecklas. Våra gemensamma förhållningssätt; lyssna, lära, leda, ger våra medarbetare riktning och vägledning i sitt agerande.

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat

Lund ska vara en stad för alla. Med vårt program för social hållbarhet vill vi skapa jämlika och mänskliga rättigheter för alla våra invånare. Som första stad i Sverige är Lund också en Mänskliga Rättigheter-stad, vilket innebär att vi arbetar aktivt för att motverka diskriminering och främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på likvärdiga villkor.

Våra medarbetare har en vilja att förbättra världen, lite i taget. Vi tar de utmaningar som finns inom hållbar utveckling på allvar och strävar efter att vara ledande inom miljö och klimat. Vi har högt ställda miljömål och vårt miljöarbete rankas återkommande bland de bästa i Sverige.

En plats som växer hållbart för alla

Utvecklingen av framtidens stad och kommun sker i många både stora och små projekt, alltid med hållbar stadsutveckling i fokus. Det pågår och planeras för många spännande stadsbyggnadsprojekt de närmaste åren: Brunnshög, Kunskapsstråket, Västerbro, Källby, Stångby och stationsområdet i Dalby bara för att nämna några.

Förmåner för dig som medarbetare

Balans i livet

Semester

Som anställd kan du ta ut din semester samma år du tjänar in den. Antalet semesterdagar är minst 25. När du fyllt 40 får du 31 dagar, när du fyller 50 år får du 32 dagar.

Är du timavlönad får du istället semesterersättning som betalas ut i samband med din timlön.

Möjlighet till en extra semestervecka per år

Som anställd har du möjlighet att ansöka om att byta ditt semesterdagstillägg mot ledig tid, så kallad semesterväxling. Det innebär att du kan få fem till sex extra lediga dagar.

Generös föräldraledighet

Du har möjlighet att vara helt tjänstledig till dess att barnet fyllt tre år. Fram till utgången av det skolår ditt barn fyller 12 år har du möjlighet att vara tjänstledig upp till 50 procent. Det är betydligt förmånligare än bestämmelserna i föräldraledighetslagen.

Extra ersättning vid föräldraledighet

Om du varit sammanhängande anställd under minst 180 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar, som längst till dess barnet är 24 månader.

Om din lön överstiger Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning, får du dessutom utfyllnad på din lön, så kallad föräldralön. Föräldralönen betalas ut under högst 270 dagar per födsel.

Trygghet för dig

Tjänstepension

Vi som arbetsgivare betalar varje år in pengar till din tjänstepension. Om du blir sjuk, är hemma för vård av barn eller ledig enligt föräldraledighetslagen så får du räkna också den tiden som tjänstepensionsgrundande. Dessutom finns rätt till förmån för efterlevande.

Växla lön till pension

Hos oss har du möjlighet att löneväxla till pension, alltså att du avstår delar av din lön som i stället betalas in till den pensionsförsäkring som du valt för din tjänstepension.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka är det viktigt att du kan fokusera på att bli frisk utan oro för din ekonomi. Därför får du som medarbetare både kollektivavlönad sjuklön och ersättning för lönebortfall från dag 15-90 i sjukperioden.

Om din lön är högre än Försäkringskassans tak för sjukpenning betalas dessutom en extra utfyllnad på din lön.

Sjukförsäkring

Du är försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Hälsa

Friskvårdsbidrag

Som medarbetare har du möjlighet att få ett friskvårdsbidrag som ersätter dina kostnader för motions- och friskvårdsaktiviteter på upp till ett maxbelopp på 1700 kronor.

Rökfritt

Vi vill bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Vi har därför rökfri arbetstid för alla medarbetare.

Blodgivning på arbetstid

Som medarbetare har du möjlighet att lämna blod på arbetstid utan löneavdrag.

Bli en av oss

Vi söker ständigt nya medarbetare inom våra verksamheter.

Sök lediga jobb

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?