Länk till startsidan

Socialpedagogen som vägrar vuxengissa

Marie-Louise ”Lilly” Klasén är socialpedagog i årskurs F–6. Hon arbetar med trivsel och trygghet för eleverna och ser till att de alltid tas med i olika processer och beslut. I Lillys värld praktiseras värdegrundsarbete på riktigt, något som även fått henne att utbilda sig till barnrättsstrateg.

Kvinna i rosa varselväst står lutat mot ett staket på en skolgård.
Marie-Louise ”Lilly” Klasén, socialpedagog på Mårtenskolan.

Lilly Klasén är utbildad fritidsledare och har arbetat många år med barn och ungdomar. För sju år sedan började Lilly på Mårtenskolan, en F–6 skola i Lund.
– Inriktningen, socialpedagog, intresserade mig därför att jag tror att ha en vuxen förebild, som bryr sig på riktigt, betyder mycket för en ung människa.
Under åren har Lilly arbetat i många klasser med utmaningar.
– Kanske såg mina chefer att jag hade kvalitéer och egenskaper som gick utanför mitt befintliga uppdrag. Att jag passade väl för att vara den där ”extra” personen som kunde lägga krut på samtal, raster, elevdemokrati och konflikthantering, säger Lilly.

Alltid där för barnen

I Lilly Klaséns roll som socialpedagog ligger att se till att skolan alltid arbetar med barnen i fokus och för deras bästa. Olika skolor, olika pedagoger arbetar på det sätt som främjar deras verksamhet bäst. På Mårtenskolan har man bland annat genomfört trivselenkäter, kartlagt kränkningar, satt upp mål för likabehandlingsplanen och utvecklat rastverksamheten. Skolan har nyligen även utvecklat det systematiska närvaroarbetet. Att upptäcka frånvaro tidigt är viktigt för att kunna stötta elever som väljer bort skolan.
– Men mitt jobb är också mycket hands-on. Jag har till exempel öppnat upp en rastbod där barnen kan panta ut leksaker. Även här är de delaktiga och har rätt att bestämma över vilket material och vilka saker vi ska köpa in till boden, berättar Lilly.

Bod fylld med uteleksaker, så som bollar, styltor, koner, kritor, mål och pulkor.
Rastboden på Mårtenskolan.

Barnrättsstrateg, det superviktiga ”extraknäcket”

Lilly Klasén har, vid sidan av uppdraget som socialpedagog, även engagerat sig som barnrättsstrateg, eftersom hon ofta upplevde att det saknades en vuxen som förde fram elevernas ord. En person som de kunde vända sig till och som lyssnade men som inte hade ett läraruppdrag.
– Inte bara lärande och hälsa hör ihop med elevernas mående och trivsel utan även delaktighet, säger Lilly och fortsätter:
– Jag är ansvarig för skolrådet på skolan och är även en del av elevhälsoteamet. Därtill är jag ute på alla raster och känner alla barn.
Genom att ständigt vara ute på ”golvet” men även samarbeta med skolkuratorn och jobba värdegrundsarbete ute i klasserna ser hon till att barnrättsarbetet alltid håller en hög standard. Tillsammans med en kollega på Tunaskolan jobbar hon även fram en workshop där alla elever kan lära sig om sina rättigheter.

Läxpolicy

På Mårtenskolan har man gjort en barnkonsekvensanalys gällande skolarbete efter skoltid. Tack vare den har skolan nu en läxpolicy sedan en tid tillbaka. Lilly Klasén säger att en anledning till att hon valde denna väg var att hon sett så många indikationer på att elever mådde dåligt och kände stor stress på grund av läxor.
– Det var ett ypperligt tillfälle att, med fakta om barnkonventionens artiklar i ryggen, kunna göra en förändring av synen på läxor. Jag är stolt över att vi infört läxpolicyn och även tacksam över att min chef lät oss göra detta.

Lärare i rosa varselväst dansar utomhus tillsammans med flera elever.
Marie-Louise ”Lilly” Klasén dansar med eleverna på rasten.

Lundabarnens trygghet, rättigheter och delaktighet

Inom Lunds kommun arbetar man på förvaltningsnivå numera med barnkonsekvensanalyser till de politiska beslut som barn- och skolnämnden ska fatta. Framåt ska en del av utredningsarbetet alltid vara att ta reda på hur barn tänker i de frågor som nämnden beslutar om.
Inom barn- och skolförvaltningen arbetar man även aktivt med frågor som alla barns lika värde, icke-diskriminering, rätt till utbildning, till lek och vila med mera.
– För mig är det viktigt att man ser barnrättsperspektivet och barnens delaktighet som en naturlig del i skolan. Det vill säga i klassrummet, på skolgården och allt däremellan, konstaterar Lilly Klasén och lägger till med kraft i rösten:
– Att man tar in barnets perspektiv och inte bara vuxengissar!

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?