Länk till startsidan

"Det bästa med mitt jobb är kunna ge rätt hjälp i rätt tid"

Sanna Axberg arbetar som familjebehandlare på resursenhet barn och unga i Lunds kommun. Där tillhör hon det förebyggande teamet som arbetar med biståndslösa insatser för föräldrar som på olika sätt behöver stöd i sitt föräldraskap.

Sanna - familjebehandlare som ger stöd i föräldraskapets utmaningar

Som familjebehandlare erbjuder Sanna förebyggande föräldraskapsstöd individuellt eller i grupp till föräldrar som behöver hjälp och stöd. Hon är bland annat gruppledare för två föräldrautbildningar med fokus på utvecklande föräldraskap, Komet och Trygghetscirkeln.

– På gruppträffarna reflekterar vi tillsammans över sådant som kan vara svårt eller utmanande med att vara förälder. På utbildningarna ger vi även föräldrarna nya verktyg för att de bättre ska kunna förstå och bemöta sina barn, berättar Sanna Axberg.

Hembesök utgör en stor del av arbetet

En stor del av Sannas arbete består av hembesök. Med hembesök får föräldrar möjligheten att prata om det som tynger dem i en trygg miljö.

– Fördelen med hembesök är att möten blir av i mycket större utsträckning, särskilt för de som har mindre barn där det kan vara svårt att komma ifrån och ta sig i väg. Genom att erbjuda hembesök gör vi kommunens stöd mer lättillgängligt, inklusive för de som bor ute i byarna, berättar Sanna.

En typisk arbetsdag för Sanna innefattar ofta ett eller flera hembesök. Utöver det kan en arbetsdag även bestå av arbete framför datorn, medverkan på babycaféer, planering inför utbildningar och deltagande på föräldraträffar på BVC.

Från samordnare till familjebehandlare

När Sanna började arbeta på Lunds kommun 2014 var det inte som familjebehandlare utan som samordnare för kommunens första HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Det var sedan på den vägen hon hittade till resursenhet barn och unga och den roll hon har idag.

– Jag började läsa socionomutbildningen för att jag ville bli just familjebehandlare. Men jag trivs även i en mer samordnande roll och är verkligen glad över att kunna hålla kvar lite i det även nu.

Det är bland annat när det kommer till samverkan med andra som Sanna har en samordnande roll.

– I mitt jobb är samverkan centralt. Jag samverkar framför allt med barnmorskor och sjuksköterskor på BVC-mottagningarna i Lund för att kunna erbjuda ett så tidigt förebyggande föräldraskapsstöd som möjligt. Sen samverkar jag mycket med kollegor både i och utanför mitt team.

En trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter

För några år sedan provade Sanna att byta till en arbetsplats närmare sitt hem, men längtade snabbt tillbaka till Lunds kommun. Det var bland annat känslan av trygghet som hon upplevde på Lunds kommun som gjorde att hon bestämde sig för att komma tillbaka.

– Här vet jag att jag har tillit och det är väldigt viktigt för mig. Dessutom känner jag att jag har möjlighet att påverka mitt arbete här. Mina tankar och idéer får ta plats, förklarar Sanna.

Sanna berättar även att det finns bra möjligheter till kompetensutveckling inom kommunen. Som familjebehandlare kan du få utbildning i olika typer av föräldraskapsstöd eller gå kurser kopplat till yrkesrollen. Det finns även möjlighet för medarbetare att testa nya arbetsuppgifter och de är ständigt delaktiga i utvecklingsarbetet på enheten.

Sanna har nu jobbat som familjebehandlare på kommunen i sex år. Hon berättar att det roligaste med jobbet är att kunna hjälpa familjer utifrån var de befinner sig och vad de har för behov.

– Det känns betydelsefullt att kunna erbjuda rätt hjälp i rätt tid, berättar Sanna.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?