Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

”Jag har hela världen runt mig varje dag”

Qudos Shaur är modersmålslärare i dari, har arbetat 22 år på Modersmålscentrum i Lund och har ett stort engagemang för skolans värdegrundsfrågor.

Ungefär 4000 av Lunds elever har modersmålsundervisning i 48 olika språk. Modersmålslärarna arbetar med elever från kommunens alla 83 skolor och kan ha sin arbetsplats på upp till 20 skolor.

– Modersmålscentrum är som ett mini-FN, här samlas människor från världens olika hörn. Det är positivt när olika kulturer möts, sammansättningen gör att man trivs, man förstår varandra så väl. Man har hela världen runt sig och samtidigt står man med fötterna i svenska skolans styrdokument och värdegrund, säger Qudos.

En roll som både ger och får

På Modersmålscentrum finns olika utvecklingsgrupper som jobbar med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån olika utvecklingsområden. De jobbar med till exempel hållbar utveckling och värdegrund, nya reviderade kursplaner eller introduktion för nyanställda. Grupperna har i uppdrag att sprida kunskaperna bland kollegorna men även implementera dem i undervisningen. Qudos är med i utvecklingsgruppen som arbetar med framtidens värdegrund där man bland annat jobbar med hur man implementerar barnkonventionen.

– Jag upplever att jag utvecklas mycket på Modersmålscentrum. Vi har en mycket väl fungerande organisation, det är en plattform för vad som händer inom pedagogisk forskning. Detta tar jag med till kollegor och i mitt arbete med eleverna. Kollegorna hjälper mig att utvecklas, säger Qudos.

Vi jobbar mycket med skolans värdegrund och likvärdighet

Qudos jobbar även som studiehandledare. Det innebär att han hjälper elever som riskerar att inte uppnå målen på grund av språkliga barriärer. Under studiehandledningen kan modersmålsläraren till exempel förklara termer och begrepp i olika ämnen både på svenska och modersmålet.

– Jag jobbar mycket med värdegrunds- och integrationsfrågor. Allt jag gör tillsammans med eleverna är kopplat till hur livet är i det nya hemlandet Sverige. Vi pratar om hur kulturella krockar kan uppstå, hur kan man lösa det problemet och vad gör man när man hamnar i kläm mellan nya och gamla hemlandets värderingar? Målet är att mina elever ska känna sig hemma här och förstå skolans och samhällets spelregler, säger Qudos.

Lärarna deltar även i samtalsgrupper där de till exempel diskuterar Skolverkets material om läs- och skrivutveckling. Lärare som undervisar i samma eller besläktade språk samtalar om likvärdig undervisning, likvärdig bedömning och planering.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?