Länk till startsidan

Kompetensutveckling för dig inom vård- och omsorg

Hur ger Lunds kommun sina medarbetare plats att växa? Bland annat kan kompetensutveckling erbjudas dem som anmäler intresse. Maria Svensson Rathonyi har nyligen gått en magisterutbildning i demensvård och Gabriella Ryd studerar till distriktssköterska.

Maria är en av de första att avsluta en magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter som tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Det är en webbaserad magisterutbildning på halvfart under två års tid som hon gått inom ramen för sin tjänst.

– Det har varit enormt lärorikt och utbildningen har bidragit till ny kunskap och insikter. Det har även varit lärorikt att samverka med kurskollegor över hela Sverige. Att Lund erbjuder kompetensutveckling för anställda är bra och viktigt dels för att öka kompetensen i kommunen och dels för att kunna utveckla nya arbetssätt som kan implementeras i verksamheten” säger Maria.

Cirka 150 000 personer har en kognitiv sjukdom i Sverige och antalet förväntas öka kraftigt under 2020-talet.

Maria Svensson Rathonyi tar emot examensbevis från drottning Silvia under ceremonin i Stockholm.
I mitten står Maria Svensson Rathonyi tillsammans med Nina Wildt och Anna Pyrih som också vidareutbildat sig.
I mitten står Maria Svensson Rathonyi tillsammans med Nina Wildt och Anna Pyrih som också vidareutbildat sig.

Gabriella började studera till distriktssköterska hösten 2022 och väntas vara färdig i november 2023.

– Jag ville bredda min kompetens och utvecklas i min profession. Efter att ha jobbat som sjuksköterska i många år var det ett mycket efterlängtat steg att ta berättar Gabriella.

Utbildningen har stor spännvidd, precis som yrket. Hon har fått verktyg för att jobba hälsofrämjande och förebyggande med hela befolkningen - från små nyfödda till äldre och sköra. Hon tycker att det har varit spännande att få insyn i verksamheter hon aldrig jobbat inom, såsom vårdcentral, BVC och skolhälsovård. En höjdpunkt har varit farmakologikursen som generade förskrivningsrätt för vissa läkemedel samt möjlighet att ordinera vaccin enligt vaccinationsprogrammet. Kursen i ledarskap inspirerade Gabriella och hennes kurskamrat att skriva magisteruppsats om ledarskap inom hemsjukvården. 

– Jag tycker självklart att det är fantastiskt, att få möjligheten att specialisera sig inom ramarna för sin anställning är för många sjuksköterskor, mig inkluderat, en dröm. Att satsa på kompetensutveckling höjer inte bara kunskapsnivån inom kommunen, jag tror det genererar nöjda och glada medarbetare som i sin tur kan göra ett ännu bättre jobb för dem vi finns till för säger Gabriella.

Gabriella Ryd utbildar sig till distriktssköterska

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?