Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så ger vi nyanställda en bra introduktion på Modersmålscentrum

Modersmålscentrum har länge satsat på introduktionsprocessen för nyanställda. Edit Ronyai är modersmålslärare i ungerska och förstelärare med ansvar för bland annat introduktionen av nyanställda lärare.

Ungefär 4000 av Lunds elever har modersmålsundervisning i 48 olika språk. Modersmålslärarna arbetar med elever från kommunens alla 83 skolor och kan ha sin arbetsplats på upp till 20 skolor.

– Ett av mina uppdrag är att ta hand om nyanställda. Modersmålsyrket har många utmaningar, därför behövs det hjälp för att ge nya kollegor de bästa förutsättningarna för att kunna komma i gång med arbetet, säger Edit Ronyai.

Alla hjälper till

Edit ansvarar framför allt för den pedagogiska introduktionen medan ledningen sköter introduktionen av de administrativa rutinerna. Edit träffar de nya lärarna vid ca åtta - tio mötestillfällen. Introduktionsprogrammet innehåller allt från läroplaner, bedömning och betygsättning till frånvarorapportering, skolornas IT-system, utskrifter och schema. Det är ett gediget program med checklistor och filmer som underlättar för den nyanställda.

– Vi anpassar innehållet mycket efter kollegornas förutsättningar. Vilka elevgrupper de har, vilken skolform och deras bakgrund. Om de har en svensk utbildning eller en svensk lärarutbildning eller inte påverkar mycket hur introduktionen planeras, säger Edit. Alla kollegor ställer upp för de nyanställda och hjälper till. Man ska inte vara rädd att be om hjälp när man är ny.

Introduktionsprogrammet körs två gånger per läsår och efter genomgången introduktion sker en utvärdering.

– Vi har fått fina resultat på utvärderingen. När vi utvärderar utgår vi både från resultaten och från de frågor som ställs och vilka behov som uppstår hos de nyanställda. Utifrån detta omarbetar vi introduktionsprogrammet, berättar Edit.

Elevinflytande och delaktighet

På Modersmålcentrum i Lund finns det fem förstelärare och alla leder varsin utvecklingsgrupp inom det systematiska kvalitetsarbetet. Edit ansvarar i detta arbete för gruppen som fokuserar på elevinflytande och delaktighet för att utveckla stimulans och nyfikenhet. Utvärderingar visar att eleverna är mycket nöjda med modersmålsundervisningen i stort. Det finns dock förbättringsområden om hur eleverna kan påverka undervisningens utformning och innehåll. Elevinflytande är viktigt för ökad motivation.

– Det är viktigt att motivera eleverna. Det ska vara intressant och viktigt att delta i modersmålsundervisningen. Man får inte glömma att modersmålsämnet är ett frivilligt ämne och sker utanför annan skoltid, säger Edit. Men det kräver lika mycket av eleven som andra ämnen och är lika viktigt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?