Länk till startsidan

”Många har arbetat här i flera år och har lång erfarenhet i yrket”

Elin Gräntz är undersköterska med psykiatriinriktning och arbetar som handledare på ett av arbetsmarknads- och socialförvaltningens särskilda boenden för personer med skadligt bruk och beroende samt psykiska funktionsnedsättningar.

Elin började arbeta på boendet Fäladstorget 2016. På Fäladstorget bor 19 personer i egna lägenheter.

– Vi handledare finns här för dem och hjälper dem med det de behöver, berättar Elin Gräntz. Arbetsdagarna skiljer sig åt ganska mycket, men det vi alltid gör är att servera mat och att laga ett mål mat tillsammans med de boende samt att dela ut mediciner. För övrigt stöttar vi dem utifrån var de befinner sig som individer i sin återhämtning.

Varierade och utvecklande arbetsuppgifter

Det är tio medarbetare som arbetar dagtid på boendet och fyra som arbetar natt, eftersom det är bemannat dygnet runt. Många av handledarna på boendet har arbetat där i flera år och har lång erfarenhet bakom sig i yrket. Kollegorna har lite olika utbildningar och bakgrund – de vanligaste utbildningarna är inom behandling eller undersköterska med psykiatriutbildning.

– Jag trivs med arbetsuppgifterna och känner att jag utvecklas, berättar Elin Gräntz. Jobbet är varierande och jag har himla bra och erfarna kollegor som jag lär mig mycket av.

Men det är kontakten jag har med brukarna i vardagen som gör att jag arbetar här. Det ger mycket att få vara med under deras återhämtningsresor.

Utgår från individens behov

Att arbeta återhämtningsinriktat innebär att du har hela människan som utgångspunkt och fokus och att du arbetar jämsides med personen. Utifrån relationen kan du sedan ta reda på vad personen tycker är viktigt och har för behov, för att jobba tillsammans mot detta. Alla de boende har även en så kallad genomförandeplan, som tydligt anger vad som är viktigt att prioritera utifrån individens behov.

– Det måste komma ifrån de boende själva, förklarar Elin Gräntz. Därför kan det stöd vi ger se väldigt olika ut. För någon kan det handla om att minska på ett beroende. För en annan kan det handla om att få hjälp i vardagen med praktiska frågor. Eller med det psykiska måendet.

För att kunna ge ett så bra stöd som möjligt, erbjuds Elin och hennes kollegor handledning i arbetet och även utbildningar i hur man arbetar återhämtningsinriktat.

– Vi har en egen lärplattform där vi kan titta efter utbildningar, både på plats och digitalt, berättar Elin Gräntz. Jag har bra möjligheter att utvecklas i arbetet, både med hjälp av utbildningar och tack vare mina erfarna kollegor.

Böcker återhämtningsinriktat arbetssätt inom socialpsykiatrin
Elin och hennes kollegor får handledning i arbetet och även utbildningar i hur man arbetar återhämtningsinriktat.

Familjär stämning

När nya kollegor börjar på boendet får de alltid börja med att gå bredvid en erfaren kollega. De går igenom alla rutiner för larm, brandlarm, mat, mediciner och liknande. Första arbetspasset gör en nyanställd handledare aldrig ensam. Sedan följer enhetschefen upp hur introduktionen har gått.

Elin gillar att arbetsdagarna kan se så olika ut och att det är så familjär stämning på boendet.

– Vi delar många olika livssituationer med de boende och det kan bli både sorg, ilska och glädje som vi får stötta i, berättar Elin Gräntz. Vi gör allting tillsammans – lagar mat, stöttar i svåra situationer och firar högtider. Det gör att relationer skapas, även om vi alltid ska ha en professionell distans.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?