Länk till startsidan

Handledare med fokus på återhämtning

Malin Berglund är yrkeshögskoleutbildad handledare och arbetar på ett av arbetsmarknads- och socialförvaltningens särskilda boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar till följd av psykossjukdomar.

Ung kvinna i brun tröja sitter i en fåtölj, hon ler mot kameran.
Malin Berglund, handledare Utsättaregränden

Malin började arbeta på boendet Utsättaregränden för ett par år sedan, när huset var helt nybyggt.

– Jag och en kollega fick förmånen att börja arbeta här redan innan de boende och resten av personalgruppen kommit, berättar Malin Berglund. Det var en väldigt speciell känsla att få vara med och starta upp och forma en verksamhet från noll, när allt var nytt och fräscht och alla var nya för varandra.

Återhämtningsinriktad kultur

Innan de boende flyttade in hölls ett par introduktionsdagar då medarbetarna tillsammans satte upp en gemensam vision för arbetet på boendet. Det var ett tydligt mål att man tillsammans skulle skapa och bibehålla en återhämtningsinriktad kultur och att arbeta utifrån ett återhämtningsinriktat förhållningssätt, där hela människan är både utgångspunkt och fokus och att du arbetar jämsides med personen.
– Att arbeta återhämtningsinriktat innebär man arbetar medvetet och reflekterande, med insikten om att det du gör och hur du är, alltså hur du bemöter, påverkar och spelar en avgörande roll för att bidra till eller motverka återhämtning för en annan människa, förklarar Malin Berglund.

Förtroende och ömsesidighet

Som handledare behöver du lära känna var och en av de boende på djupet och skapa en relation till var och en som bygger på förtroende och ömsesidighet. Utifrån denna relation kan man sedan genom att vara lyhörd – ta reda på vad personen tycker är viktigt, kan, vill och har för behov och sedan jobba tillsammans mot detta.

På Utsättaregränden finns fjorton lägenheter och personerna som bor där är mellan 30 och 65 år. Alla har en psykisk funktionsnedsättning till följd av en psykossjukdom. På boendet arbetar ett drygt tiotal handledare på schema vilket gör att de finns tillgängliga dygnet runt. Handledarna har lite olika bakgrund, en del är undersköterskor med psykiatriutbildning, andra yrkesutbildade handledare inom socialpsykiatri eller specialistutbildade undersköterskor.

Stötta individen

Även om ett återhämtningsinriktat förhållningssätt rekommenderas av Socialstyrelsen, så upplevs det ibland som nytt eller framförallt ovant, av en del av de personer som flyttar till socialförvaltningens boenden samt deras anhöriga.

– Personen har många gånger inte fått möjlighet att vara en ansvarstagande person som själv vet bäst kring det som rör en själv. Individen kanske har bott länge i traditionella verksamheter, varit inlagd inom slutenpsykiatrin längre perioder eller haft någon i sin närhet som, i all välmening, tagit beslut åt personen och att den boende då vant sig vid det, förklarar Malin Berglund. Detta är en av utmaningarna med att arbeta återhämtningsinriktat, där vi försöker få individen att själv ta mer ansvar för att forma och styra sitt liv och sin vardag.

Medveten om det stöd du ger

Medvetenhet är ett genomgående nyckelord i ett återhämtningsinriktat förhållningssätt. Som medarbetare behöver du vara medveten om det stöd du ger och vara flexibel i det, eftersom önskemål och behov varierar över tiden. För att bli medveten om hur ditt förhållningssätt påverkar den andre och för att utveckla och fördjupa yrkesrollen, är det viktigt att våga granska sig själv och varandra, på ett ödmjukt sätt.

– Det är ett yrke där man har stora möjligheter att bidra till att en människa både upplever och faktiskt kan påverka sitt liv, sin vardag, men också sin syn på sig själv och sina möjligheter, vilket känns väldigt givande, säger Malin Berglund.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?