En lugn, genomtänkt socialtjänst som präglas av kvalitet

Madeleine Dymling är utbildad socionom och arbetar som enhetschef för utredningsteamet samt team 1 på enheten Arbete och försörjning, som varje dag möter de lundabor som behöver försörjningsstöd för att klara sin vardag. Madeleine har arbetat på socialförvaltningen sedan 2001, tidigare arbetade hon i Malmö.

Madeleine Dymling, enhetschef Arbete och försörjning, socialförvaltningen– När jag började i Lund fick jag en känsla av en lugn, genomtänkt socialtjänst som präglas av kvalitet. Det fokuseras mycket på ett gott bemötande och brukaren är i fokus. 

Madeleine trivs väldigt bra med både arbetet, kollegorna och chefskollegorna – hon menar att det alltid är kul att gå till jobbet. Det kan vara stressigt och tufft ibland men den goda stämningen och hjälpsamma kulturen gör att man känner sig trygg oavsett vilka utmaningar man ställs inför.

Utmaningarna då?

– Det är ett jobb med periodvis väldigt högt tempo och ganska tufft klimat. Vi har kontakt med alla typer av brukare och fungerar lite som dörren in till förvaltningen. Många ärenden är komplexa, vilket gör att de tar mer tid att hitta fram till det egentliga problemet. Vi behöver hela tiden hålla oss uppdaterade på ny kunskap eftersom samhället förändras hela tiden, liksom de lagar vi styrs av och myndigheter som vi samarbetar med. 

På enheten Arbete och försörjning arbetar totalt ett 40-tal medarbetare, uppdelade i  team med olika chefer. Madeleine Dymling är chef för de socialsekreterare som arbetar med nyansökningar samt de som ansvarar för löpande bistånd  till de brukare som står lite närmare arbetsmarknaden – totalt 15 medarbetare. 

– Jag letar efter medarbetare som har rätt personlig lämplighet. Socionomexamen är en självklarhet och erfarenhet av försörjningsstöd är bra, men inte nödvändigt. Det är viktigast att har rätt personlighet med både lugn, självinsikt och humor. Att man kan lägga i en växel när det behövs, men också har förmågan att återhämta sig i lugnare perioder. Självklart är det även viktigt att man klarar av myndighetsutövningen, kan skriva och klarar av att växla mellan olika arbetsuppgifter.