Länk till startsidan

Kunskapsparken

Kunskapsparken binder samman stad och land i Lunds nya stadsdel Brunnshög. Parken är både regionalt besöksmål, ett odlingsområde och en vardagspark för de omkring 40 000 människor som beräknas bo och arbeta här när stadsdelen är fullt utbyggd. Parken ska dessutom skydda Brunnshög från översvämningar. Efter invigning i september 2022 återstår att bygga växthus och toaletter och odlarna ska flytta in.

En gångbro leder över ett vattendrag till en kulle.
Mitt i parken ligger Gösse kulle, 81,25 meter över havet. Bron över dagvattendammen leder upp på höjden, där du kan se ut över både staden och jordbrukslandskapet. Du kan inte bada i dammen.

Aktuellt

Kunskapsparken utsattes för allvarlig skadegörelse i slutet av december 2023.  Under en natt förstördes 156 träd till ett värde av cirka tre miljoner kronor.  Skadegörelsen polisanmäldes och de skadade träden har tagits bort. Stubbarna är kvar tills vidare för att besökare inte ska snubbla i hål efter rotklumpar. Skadorna täcks inte av kommunens försäkring och vi utreder möjligheterna att ersätta träden.

Det här kan du göra i Kunskapsparken

De 21 hektar stora parken är lika stor som 30 fotbollsplaner. Endast Sankt Hans backar är större i Lund. I Kunskapsparken finns gott om öppna gröna ytor, men också slingor och gångar att gå eller springa på. Det finns dammar och vattendrag med spänger, broar och hoppstenar, lekplats, utegym och hundrastgård. Det finns även en särskild ridstig.

Odlingsområde och skogsträdgård

I Kunskapsparken får odlingen ta stor plats. Här ska odlare och parkbesökare kunna ta del av terrasserade odlingskvarter varvat med planteringar med ätbara och användbara växter. Stadsodlingen som funnits på annan plats i Brunnshög under flera år kommer att flytta hit och det ges plats för odlingslotter, växthus, biodling, hönsgård, frukt-och nötlund. Här finns också en 1 400 kvm stor skogsträdgård, den första i sitt slag som planerats i offentlig miljö, ritad av skogsträdgårdsdesignern Philipp Weiss.

Två växthus i Kunskapsparken

Hösten 2023 börjar vi bygga Kunskapsparkens två växthus.

Här kan du läsa mer om växthusen.

Naturen och ätbara växter

Träd och växter skapar skydd för den skånska vinden och ger skugga under sommaren. I Kunskapsparken finns drygt 3 000 träd och nästa 400 olika sorters växter. Många träd och buskar har ätliga frukter och bär som du kan plocka när parken har vuxit till sig. Här växer bland annat vindruvor, vinbär, humle, björnbär, äpplen, päron, körsbär, plommon samt hassel-, pinje- och valnötter och en hel rad andra nötter.

Kunskapsparken tar vara på vattnet

Två bäckar, en liten och en stor damm. tar emot dagvatten från hela Brunnshög när det regnar rejält. Den lilla dammen fungerar som ett reningssystem och suger bland annat upp tungmetaller innan vattnet leds vidare till den större dammen. VA SYD slamsuger den lilla dammen regelbundet. Parkens planteringar vattnas med vatten från den stora dammen.

Du kan inte bada i dammarna

Dagvatten är vatten som tillfälligt och ibland i stora mängder rinner på markytan. Med dagvatten menar vi också vatten från tak, gator, parkeringsplatser och stenläggningar. Dagvatten som rinner från bebyggelse kan innehålla föroreningar och du bör därför inte bada i dammarna.

Se en film om Kunskapsparken

Hitta hit

Hitta till Kunskapsparken på en karta

Spårvagn: Hållplats MAX IV ligger nära parkens entré från Utmarksvägen. Hållplats ESS ligger vid den norra entrén på Odarslövsvägen.

Bil: Besöksparkering och platser för handikapptillstånd vid entrén på Utmarksvägen.
Hitta närmaste parkeringshus

Kommer du till fots eller med cykel från Nobelparken finns en grusad stig som leder vidare till Kunskapsparkens entré på Utmarksvägen. Stigen nås från Nobelparkens norra del.

En stenmur och en gärsgård avgränsar mot en grön gräsmatta och en gångväg.
Kunskapsparkens odlingsområden omges av stengärdsgårdar och kallmurar av sten.

Nyfiken på Brunnshög?

Det händer massor i Brunnshög. Parker, byggnader, forskning och människor.

Brunnshög

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?