Länk till startsidan

Ny bussgata norr om Plogfåran

I juni börjar vi arbetet med att bygga om gång- och cykelvägen norr om Plogfåran, så att det också blir en bussgata. Under arbetets gång kommer gång- och cykeltrafik att ledas om.

Korta fakta

Vad

Gång- och cykelvägen norr om Plogfåran byggs om till bussgata med gång- och cykelväg. Sex nya lägen för busshållplatser. Hinder för personbilar i norra delen av bussgatan.

Varför

För bättre kollektivtrafik till Gunnesbo och Nova Lund.

Tidplan

Byggnation startar i juni 2023 och pågår till våren 2024.

Vad ska vi göra?

Vi ska bygga en helt ny bussgata mellan Boställsvägen och Traktorvägen, där det idag går en gång- och cykelväg. Längs med bussgatan ska vi också bygga en ny gång- och cykelväg och sätta ny gatubelysning. För att undvika biltrafik på bussgatan anläggs dessutom ett bilhinder i norra delen av gatan.

Tidigare i år gjorde vi förarbeten, då vi rensade i vegetationen längs gång- och cykelvägen.

Flera nya busshållplatser

Längs den nya bussgatan kommer vi att bygga två busshållplatser. Även Boställsvägen och Traktorvägen kommer att få två nya hållplatslägen vardera.

Den nya bussgatan blir en förlängning av Plogfåran norrut. Det här är en av flera åtgärder för att förbättra busslinje 4 och 5 för bättre kollektivtrafik till Gunnesbo och Nova Lund.

Så påverkas du av arbetet

I juni startar byggnation och vi stänger då vägen för trafik. Gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas till Boställsvägen och Traktorvägen.

När de nya hållplatslägena vid Traktorvägen och Boställsvägen ska byggas kommer det att bli störningar i trafiken. Byggtrafik kommer att trafikera båda dessa vägar.

Förberedande arbeten genomförda

Tidigare i år rensade vi bland träd och buskar längs gång- och cykelvägen, för att göra plats åt bussgatan som ska byggas. Träd som hade skador eller var sjuka avverkades också, för att gynna tillväxt hos de friska träden. Den här röjningen gjorde vi innan den siste mars, för att inte störa häckande fåglar.

Gång- och cykelväg omgiven av gräs och stubbar efter nedtagna träd. Solen skiner och himlen är blå.
Gång- och cykelvägen norr om Plogfåran, i maj 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?