Länk till startsidan

Ny bussgata norr om Plogfåran

Vi bygger om gång- och cykelvägen norr om Plogfåran, så att det också blir en bussgata. Under arbetets gång leds gång- och cykeltrafik om. Mot slutet av juni 2024 är vi klara.

Korta fakta

Vad

Gång- och cykelvägen norr om Plogfåran byggs om till bussgata med gång- och cykelväg. Sex nya lägen för busshållplatser vid den nya bussgatan, Boställsvägen och Traktorvägen. Ett hinder för personbilar.

Varför

För bättre kollektivtrafik till Gunnesbo och Nova Lund.

Tidplan

Mot slutet av juni 2024 ska vi vara klara.

En ny bussgata

Vi bygger en helt ny bussgata mellan Boställsvägen och Traktorvägen, där det innan funnits en gång- och cykelväg. Längs med bussgatan blir det en ny gång- och cykelväg och ny gatubelysning. För att undvika biltrafik på bussgatan anlägger vi dessutom ett bilhinder i norra delen av gatan. Även ledningsarbeten hanteras inom det här projektet.

Flera nya busshållplatser

Längs den nya bussgatan bygger vi två busshållplatser. Även Boställsvägen och Traktorvägen får två nya hållplatslägen vardera.

Den nya bussgatan blir en förlängning av Plogfåran norrut. Det här är en av flera åtgärder för att förbättra busslinje 2 och 4 för bättre kollektivtrafik till Gunnesbo och Nova Lund. Den nya bussgatan kommer inte att trafikeras av bussarna förrän mot slutet av 2024.

Omledning av gång- och cykeltrafik

I augusti förra året startade byggnation och vägen är sedan dess avstängd för trafik. Gång- och cykeltrafik hänvisas till Boställsvägen och Traktorvägen.

En gul grävmaskin samlar sten och jord från en urgrävd gata.
Arbetsområdet söderifrån, i augusti 2023. Till höger om den nya bussvägen kommer det att bli gång- och cykelväg.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?