Länk till startsidan

Science Village och Odarslövsvägen

Vi bygger gator och lägger nya ledningar i Science Village. Även Odarslövsvägen byggs om med gång- och cykelvägar och trädplanteringar.

Illustrationskarta över Science Village

Vad ska vi göra?

Vi gör byggator och lägger ledningar i området mellan MAX IV och ESS. Byggatorna behövs för byggtrafiken till byggnaderna i området. De första byggatorna är klara. Det gäller Nanogatan, Milligatan, Attogatan, Mesongatan och Partikelgatan. Gatorna utgör nu en del av infrastrukturen i forskarbyn Science Village. Även Mölleparken, som ligger vid den gamla möllan, är färdigbyggd.

Partikelgatan och Mesongatan har provisorisk belysning. Mölleparken har fått permanent belysning.

Nästa steg är att vi ska bygga Rydbergs torg, Norra parken och gång- och cykelvägar. Vi ska också plantera träd och sätta upp permanent belysning längs gatorna. Detta görs när husen är byggda. Just nu uppförs The Loop och Space. Space blir färdigt hösten 2023 och The Loop öppnar 2024.

Utöver infrastrukturen i Science Village, har även Odarslövsvägen, mellan MAX IV och ESS, byggts om. Nu finns det en tillgänglig trafikmiljö med nya gång- och cykelvägar. På båda sidor om vägen finns nu ny belysning, trädplanteringar och vårlökar.

Nu pågår planering inför kommande etapper.

Om projektet

Den mark som idag omringar spårvagnshållplatsen ESS ska omvandlas till ett kvarter med gator vars namn tyder på den högteknologiska forskningen i området: Partikelgatan, Nanogatan, Mesongatan, Milligatan och Attogatan. På sikt ska Science Village ha universitets- och högskolefilialer, forskningsinstitut, kontor och service, gym, restauranger och caféer.

Science Village Scandinavia AB äger marken mellan forskningsanläggningarna. Bolaget, som ägs gemensamt av Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne, har som främsta syfte att främja forskningsanläggningarna.

Här kan du läsa mer om hur Science Village och Brunnshög ska utvecklas.

Tidplan och status

Status: Pågår i olika skeden.

Blå vårlökar blommar vid sidan av en väg.
Våren 2023 blommade de vackra blå vårlökarna längs Odarslövsvägen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?