Länk till startsidan

Science Village och Odarslövsvägen

Vi bygger gator och lägger nya ledningar i Science Village. Även Odarslövsvägen byggs om med gång- och cykelvägar och trädplanteringar.

Illustrationskarta över Science Village

Vad ska vi göra?

Vi gör byggator och lägger ledningar i området mellan MAX IV och ESS. Byggatorna behövs för byggtrafiken till byggnaderna i området. De första byggatorna är klara. Det gäller Nanogatan, Milligatan, Attogatan, Mesongatan och Partikelgatan. Gatorna utgör nu en del av infrastrukturen i forskarbyn Science Village. Även Mölleparken, som ligger vid den gamla möllan, är färdigbyggd.

I december tänds Partikelgatan och Mesongatan upp och får en provisorisk belysning. Även Mölleparken får ljus.

Nästa steg är att vi ska bygga Rydbergs torg, Norra parken och gång- och cykelvägar. Vi ska också plantera träd och sätta upp permanent belysning längs gatorna. Detta görs när husen är byggda. Just nu uppförs The Loop och Space.

Utöver infrastrukturen i Science Village, har även Odarslövsvägen, mellan MAX IV och ESS, byggts om. Nu finns det en tillgänglig trafikmiljö med nya gång- och cykelvägar. På båda sidor om vägen finns nu ny belysning och trädplanteringar. Till våren 2023 kommer de nysatta vårlökarna att blomma längs Odarslövsvägen.

Nu pågår planering inför kommande etapper. Våren 2023 förbereder och planerar vi inför bygget av Pikogatan och parken som ska innehålla ett dagvattenmagasin och kallas för Vattnets dal. Vattnets dal ska kunna ta hand om dagvatten från området runt omkring. Science Village Scandinavia AB planerar här för byggnation av ett Science Center, som ska rymma utställningsmiljöer, restaurang, butik och auditorium.

Om projektet

Den mark som idag omringar spårvagnshållplatsen ESS ska omvandlas till ett kvarter med gator vars namn tyder på den högteknologiska forskningen i området: Partikelgatan, Nanogatan, Mesongatan, Milligatan och Attogatan. På sikt ska Science Village ha universitets- och högskolefilialer, forskningsinstitut, kontor och service, gym, restauranger och caféer.

Science Village Scandinavia AB äger marken mellan forskningsanläggningarna. Bolaget, som ägs gemensamt av Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne, har som främsta syfte att främja forskningsanläggningarna.

Här kan du läsa mer om hur Science Village och Brunnshög ska utvecklas.

Tidplan och status

Status: pågår i olika skeden

Vi följde med Lunds kommuns projektledare Susanna Sonesson upp till Science Village, där två av husen nu har börjat byggas.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?