Länk till startsidan

Science Village och Odarslövsvägen

Nya ledningar och gator i Science Village samt ombyggnad av Odarslövsvägen.

Illustrationskarta över Science Village

Nu startar arbetet med att anlägga ledningar och byggator i området mellan MAX IV och ESS, som så småningom ska utgöra infrastrukturen i forskarbyn Science Village. Den åkermarken som idag omringar spårvagnshållplatsen ESS
ska omvandlas till ett kvarter med gator vars namn tyder på närvarande högteknologisk forskning i området: Partikelgatan, Nanogatan, Mesongatan, Milligatan och Attogatan. I samma entreprenad byggs även delar av Odarslövsvägen om för att möta framtida behov.

Ledningar och byggator i Science Village

Lunds kommuns entreprenör bygger nu ledningar och byggator i Science Village. Byggatorna behövs för framtida byggtrafik till de kommande byggnaderna i området. På sikt planeras det här för universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut och kontor samt service – gym, restauranger och caféer. När dessa är på plats och när den tunga byggtrafiken har upphört att köra kan vi färdigställa körbanorna, anlägga gångbanorna och planteringarna.

I denna entreprenad ingår även anläggning av Mölleparken samt gång- och cykelvägar i Vindarnas park som ska öppnas för allmänheten för ökad rekreation. Permanent belysning ska installeras i parkerna och längs med Odarslövs-
vägen. Vissa gatusträckningar på byggatorna i Science Village ska få en provisorisk belysning. Vi ska även anlägga ett grönområde för skyfallshantering inom området.

Odarslövsvägen byggs om

Utöver infrastrukturen i Science Village ska även Odarslövsvägen, mellan MAX IV och ESS, byggas om för att säkerställa en tillgänglig trafikmiljö med nya gång- och cykelvägar samt trädplanteringar på båda sidor vägen.

Så påverkas trafiken

Under byggtiden blir det begränsad framkomlighet förbi byggarbetsplatser, men det ska gå att ta sig förbi och nå fastigheter i området. Följ skyltningen på plats.

Tidplan och status

Arbetet startar i maj 2021 och ska pågå fram till senhösten 2022.

Byggentreprenör: Skanska

Mer om hur Science Village och Brunnshög ska utvecklas

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?