Länk till startsidan

Science Village och Odarslövsvägen

Vi bygger gator och lägger nya ledningar i Science Village. Även Odarslövsvägen byggs om med gång- och cykelvägar och trädplanteringar.

Illustrationskarta över Science Village

Vad ska vi göra?

Vi gör byggator och lägger ledningar i området mellan MAX IV och ESS. Byggatorna behövs för byggtrafiken till byggnaderna i området. De första byggatorna är snart klara och ska besiktigas i december 2022. Det gäller Nanogatan, Milligatan, Attogatan, Mesongatan och Partikelgatan. Gatorna ska så småningom bli infrastruktur i forskarbyn Science Village. Även Mölleparken, som ligger vid den gamla möllan, är färdigbyggd.

I december kommer Partikelgatan och Mesongatan att tändas upp och få en provisorisk belysning. Då får även Mölleparken ljus.

Nästa steg är att vi ska bygga Rydbergs torg, Norra parken och gång- och cykelvägar. Vi ska också plantera träd och sätta upp permanent belysning längs gatorna. Detta görs när husen är byggda. Just nu uppförs The Loop och Space.

Utöver infrastrukturen i Science Village, byggs även Odarslövsvägen, mellan MAX IV och ESS, om. Detta ska se till att vi har en tillgänglig trafikmiljö med nya gång- och cykelvägar. På båda sidor om vägen blir det trädplanteringar.

Samtidigt som vi bygger på plats pågår planering för nästa etapp. Våren 2023 förbereder och projekterar vi inför bygget av Science Center, Pikogatan och parken som ska innehålla ett dagvattenmagasin och kallas för Vattnets dal. Vattnets dal ska kunna ta hand om dagvatten från området runt omkring. Science Center ska rymma utställningsmiljöer, restaurang, butik och auditorium. Byggnaden, som beräknas stå färdig 2024, beräknas ta emot minst 150 000 besökare per år och kommer att vara ett fönster in till ESS och MAX IV.

Hur påverkas jag?

Under byggtiden blir det begränsad framkomlighet förbi byggarbetsplatserna, men det ska gå att ta sig förbi och nå fastigheter i området. Följ skyltningen på plats.

Om projektet

Den åkermark som idag omringar spårvagnshållplatsen ESS ska omvandlas till ett kvarter med gator vars namn tyder på den högteknologiska forskningen i området: Partikelgatan, Nanogatan, Mesongatan, Milligatan och Attogatan. På sikt ska Science Village ha universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, kontor och service, gym, restauranger och caféer.

Science Village Scandinavia AB äger marken mellan forskningsanläggningarna. Bolaget, som ägs gemensamt av Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne, har som främsta syfte att främja forskningsanläggningarna.

Här kan du läsa mer om hur Science Village och Brunnshög ska utvecklas.

Tidplan och status

Status: pågår

Entreprenad: Skanska

Vi följde med Lunds kommuns projektledare Susanna Sonesson upp till Science Village, där två av husen nu har börjat byggas...

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?