Länk till startsidan

Centrala Brunnshög – portkvarteren och ett tillfälligt torg

Hösten 2023 börjar vi bygga ett tillfälligt torg där sedan Brunnshögstorget ska vara. Vi förbereder också portkvarteren som ligger i det sydvästra hörnet av centrala Brunnhög. I portkvarteren bygger vi redan nu en av områdets parker, så att den står färdig när husen sedan byggs.

Portkvarteren

Portkvarteren ligger i det sydvästra hörnet av Centrala Brunnshög. Området är 2,4 hektar stort och detaljplanen visar att området kan innehålla 250-370 bostäder med inslag av service, handel och kontor.

Det som händer nu, är att vi ska förbereda marken så att detaljplanen kan genomföras. Hösten 2023 startar vi och ska även göra ledningsarbeten och anlägga bygg-gator. Arbetet planeras bli färdigt 2025.

En av parkerna byggs redan nu

Samtidigt bygger vi en av områdets två parker. När husen byggs ska parken redan finnas, som en grön fin plats för rekreation. Parken ska också ta hand om regnvatten. När husen som anges i detaljplanen är byggda, kommer vi att göra området färdigt. Då ska vi också bygga den andra parken.

Bilden är en planillustration som visar var byggnader och parker planeras ligga i centrala Brunnshög.

Centrala Brunnshög får ett tillfälligt torg

Brunnshögstorget med tillhörande handelskvarter, service och kollektivtrafik ska bli en central plats i Brunnshög. För att torgytan inte ska förstöras av tung byggtrafik, ska vi först anlägga ett tillfälligt torg. Bygget startar hösten 2023. Våren/sommaren 2024 beräknas arbetet vara klart. När byggnaderna runt omkring blir klara, cirka 2028, anlägger vi det permanenta Brunnshögstorget.

Även det tillfälliga torget ska bli en fin plats som skapar liv, rörelse och trygghet. ICA-butiken i torgets södra kant får dessutom en entré, när de öppnar 2024/2025.

Hur påverkar det mig?

Byggtrafik och byggnadsarbete sker i ett område där det ännu inte finns så många bostäder. Byggtrafiken kan påverka vägarna omkring Brunnshög.

Tidplan

  • Start hösten 2023, klart 2025: Vi förbereder marken i Portkvarteren, lägger ledningar och anlägger bygg-gator.
  • Start hösten 2023, klart 2025: Vi anlägger en av områdets två parker.
  • Start hösten 2023, klart våren/sommaren 2024: Vi anlägger ett tillfälligt torg i centrala Brunnshög.
  • När byggnaderna är klara, runt 2028, ska det permanenta torget byggas.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?