Länk till startsidan

Mark, exploatering, lokaler och bygglov

 • Bygglov för företagare

  Vad som gäller för dig som företagare eller organisation, oavsett vilken bransch.

 • Industri- och handelstomter

  Här hittar du platser och priser för industrimark i Lunds kommun.

 • Lediga lokaler

  Letar du efter lokaler till ditt företag eller förening? Här finns tips!

 • Markanvisningar

  Med markanvisningsbeslut fördelas kommunal mark inför ny bebyggelse.

 • Strandskydd

  Skyddszonen omfattar både land och vatten, 100 meter från strandkanten.

Aktuellt

Mark, exploatering, lokaler och bygglov

Företag, näringsliv och förening

Klimat- och energifrågorna är mer aktuella än någonsin. Vi kan ge dig råd i er energianvändning och klimatpåverkan.

Stadsutveckling och trafik

Här kan du se var vi bygger nytt och bygger om gator, gång- och cykelbanor, parker och torg.

Nyheter