Länk till startsidan

Tunaparken

Välkommen hit för att leka, spela boll, spana efter ekorrar eller njuta av vackra blommor.

En park med en spännande historia

Tunaparken har en spännande historia från 1868 med det förlorade Tunaslottet. Parkens karaktär med höga gamla bokar och ekar och inslag av exotiska träd, stora vintergröna buskage av idegran och buxbom och slingrande grusgångar bär tydliga spår av den gamla romantiska 1800-talsparken.

En viktig förutsättning för upprustningen i parken har varit att behålla och utveckla denna speciella karaktär och den höga biologiska mångfald som har utvecklats under lång tid.

Idrottsytan och lekplatsen

Idrottsytan har rustats upp och är multifunktionell. Det finns fotbollsmål, basketmål och pingisbord.

Den nya temalekplatsen är indelad i olika rum. En pergola leder från slottet in till det inre rummet – den hemliga trädgården. Slottet är en klätterställning som på ena sidan liknar det gamla slottet i romantisk byggnadsstil som en gång stod här i parken – Tuna slott. På andra sidan liknar klätterställningen ett dockhus, med öppna ytor för ökad leksäkerhet och trygghet.

En avgränsning – en låg sittmur i återvunnet tegel, som går upp i en portal, omgärdar den inre delen av lekplatsen som är till för de yngsta barnen. Här finns det öppningar i muren som barn kan krypa igenom. Sandlådan är utformad som en äldre fontän. Den som gräver i sanden kanske hittar snäckor!

I inspirationssagan finns ett tydligt odlingstema. Så även på den nya lekplatsen. Lekhuset är utformat som en trädgårdsbod med en växthusdel. De ”förstenade” djuren – djurskulpturer i betong i naturlig storlek kopplar till sagan och påminner om djur som finns i parken.

En lekställning i form av ett slott, som påminner om det slott som tidigare stod i parken.
En lekställning i form av ett slott i romantisk stil, omringad av träd i Tunaparken.

Saga som inspiration

Landskapsarkitekten bakom designen för parkens förnyelse har inspirerats av en sagoberättelse av Frances Hodgson Burnett, ”The Secret Garden” (”Den hemlighetsfulla trädgården” på svenska). Sagan, som är rikt illustrerad av konstnären Inga Moore, handlar om en föräldralös flicka som hittar en bortglömd, sovande, hemlig trädgård i en gammal slottspark som hon väcker till liv. Det är de vilda djuren i trädgården som visar henne vägen dit. Sagans huvudkaraktärer är rödhaken, ekorren, korpen och räven.

Fler av dessa djurarter bor i dagens Tunapark och återkommer även som "förstenade" figurer på den nya lekplatsen.

Illustration över aktivitetsytan i parken, som är indelad i ålder; från sandlek, gunga, upptäcka, hoppa, klättra, mötas och bollsport.
En illustration över hur aktivitetsytan ska byggas i Tunaparken - från ytan till bollsport till till ytor avsedda till de mindre barnen.

Rosenträdgården och boulebanan

Rosenträdgården uppfördes på platsen för det gamla slottet på 50-talet. Under våren 2022 renoverade vi rosenträdgården. Vi har planterat buskrosor – både gammaldags, doftande engångsblommande sorter och engelska återblommande sorter. Rosorna samsas med perenner i rosa, lila och blått som avlöser varandra i blomning från vår till höst.

Söder om rosenträdgården har vi anlagt en boulebana. Parkens gångstigar har renoverats med nytt grus. Slitna gräsytor har snyggats till.

Buxbomsparterren

Buxbomsparterren anlades 1948 av Lunds kommun efter att slottet revs, som ett minne av den gamla köksträdgården. Med små kompletteringar har detta parkrum förnyats för att skapa en större årstidsvariation och för att få det att upplevas som mer spännande. Här har vi planterat lökväxter och placerat ett litet fågelbad som kan öka antalet pollinerande insekter och fåglar. Två lejon i betong bidrar till lekfullheten.

Kort fakta om Tunaparken

  • Parkens yta är 33 877 kvm och det växer närmare 300 träd här.
  • Tunaparken har sitt ursprung från 1868 då Tuna slott byggdes. Slottet användes som privatbostad av den kända familjen Thomander och är ritad av Helgo Zettervall.
  • 1933 donerades fastigheten till staden.
  • 1948 revs det förfallna slottet och parken blev allmän park 1955. I samband med att slottet revs försvann även delar av den ursprungliga trädgården. Rosenträdgården kom till i samband med att parken blev allmän och har samma placering som slottet en gång hade. Även buxbomsparterren är från samma tid och har samma placering som den tidigare köksträdgården.

Hitta till Tunaparken

Du tar dig enkelt med stadsbuss till Tunavägen eller Warholmsväg.

Hitta till Tunaparken på en karta

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?