Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sofielundsparken

Sofielundsparken är den största parken i Södra Sandby och fungerar som ett viktigt grönt stråk kring Sularpsbäcken norrut från centrum. Parken går även under namnet Boisens park.

Sularpsbäcken i Sofielundsparken
Sularpsbäcken i Sofielundsparken

I den södra delen av parken finns många uppväxta träd, som skapar en härlig lummighet. Bäcken som rinner genom parken har två broar, så att du kan ta dig över.

I de norra delarna av parken finns mer öppna ytor, perfekt för kubb eller fotboll. Du tar dig enkelt genom hela parken på gång- och cykelvägarna.

Hitta till Sofielundsparken

Sofielundsparken på en karta

Gång- och cykelbana genom grönskande park.
Närbild på träd med vita blommor.
Park med träd och buskar.

Historia

Kyrkan i Södra Sandby ligger strax nordväst om parken och utgjorde centrum i den gamla bondbyn. År 1900 fanns en mindre bymiljö i norr med cirka 300-400 invånare. Gårdarna låg ända ner till bäcken och även på sydöstra sidan där ålderdomshemmet ligger idag. Fram till 1950-talet betades ådalen och omgivningarna var öppna odlingsmarker. Redan i samband med att Hardebergajärnvägen anlades i slutet av 1800-talet hade en ny bebyggelse växt upp kring stationen en bit söder om kyrkbyn. Men det var på 1960- och 1970-talen som Södra Sandby växte kraftigt och villabebyggelsen kom att omgärda dagens Sofielundspark. Rester av en vattenkvarn finns i södra delen av parken.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?