Länk till startsidan

Sankt Larsparken

Sankt Lars byggdes upp som ett hospitalsområde, där tanken var att natur, skönhet och frisk luft skulle få patienterna att tillfriskna snabbare. Parkmiljön, som omger de gamla sjukhusbyggnaderna, var redan från början en del av det grundläggande konceptet, och finns kvar än idag.

En grön skogsdunge en solig dag.

Tillsammans med det näraliggande naturreservatet vid Höje å är Sankt Larsparken är en del av den stadsnära naturen i Lund. Närheten till staden gör det möjligt att ta sig dit både till fots och med cykel.

Ägare och förvaltare

Med tiden har både hus och park bytt ägare och idag huserar skolor och andra verksamheter i de gamla hospitalsbyggnaderna. Sankt Lars park ägs och utvecklas av Hemsö AB, se länk till deras webbplats nedan.

Hemsös information om Sankt Larsparken

Historia

Under 1850-talet riktades kritik mot de gamla trånga, mörka sinnessjukhusen som inte var någon lämplig miljö att bota sjukdomar i. Riksdagen beviljade stora summor pengar för att bygga nya anläggningar och Malmös hospital flyttades till Lund. Uppdraget att gestalta parken gick till H A Flindt i Köpenhamn. Under de första åren planterades 37 000 träd-, busk- och häckplantor i parken. Även en djurkoloni inrättades med påfåglar, rävar, rovfåglar och en grupp rådjur. En trädgårdsmästare ansvarade för parken med hjälp av bland annat många av patienterna.

I 1858 års sinnesjukhusstadga slogs det fast att hospitalen endast fick ta emot botbara patienter. Andra skulle placeras på så kallade asyler. Av denna anledning upprättades en asyl på södra sidan av Höje å 1887-1891. År 1910 upphörde åtskillnaden mellan hospital och asyl och Sankt Lars var då det största sjukhuset i landet. Sedan dess har sjukvården omorganiserats och psykiatriverksamheten har flyttat från området. Den gamla Asylen har blivit forskningsby och även den norra anläggningen har fått nya verksamheter, bland annat flera skolor.

Hitta till Sankt Larsparken

Cykelleden Skåne och Hälsans stig går genom parken.

Närmsta busshållplats: Lund S:t Lars.

Hitta till parken på en karta

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?