Länk till startsidan

Sankt Jörgens park

Sankt Jörgens park är en liten men inbjudande park, med lekplats, strax norr om Villa Sunna och Hardebergaspåret. Parken skapades på 1940-talet kring den lilla bäcken och den centrala dammanläggningen. Då kallades den Skönadalsparken.

En damm med bänkar vid gräset, med skog bakom.
Sankt Jörgens park

Idag finns ett fågelbad och vacker vattenspegel i Sant Jörgens Park. Här är det många som passerar på Hardebergaspåret och cykelleden som leder in till centrum via parken.

Utformning

Parken sträcker sig norrut kring bäcken upp till Östervångsvägen och utvidgar sig västerut kring resterna av hospitalet. I samarbete med stadsantikvarien Ragnar Blomquist skapade Oscar Ahlström en markering av den gamla hospitalanläggningen med stenar och planteringar med typiskt skånska växter. Här finns idag ett bestånd av vidkroniga ekar som omger lämningarna. Ett minnesmärke över spetälskesjukhuset gjordes av Axel Wallenberg och restes 1953.

Växter och djur

Den sydvästra delen består idag av glest stående vidkroniga ekar som skapar en trevlig inramning av lämningarna efter hospitalet. Kring bäcken finns en varierad vegetation med buskar, trädgrupper och olika högväxta örter. Den östra kanten har täta buskage som gräns mot bebyggelsen. Kring bäcken finns ett intressant djurliv med främst insekter, groddjur och många småfåglar som kommer för att dricka. Några vackra silverlönnar växer också i parken.

Historia

Anläggandet av parken började som ett beredskapsarbete i början av 1940-talet. Under kriget uppläts delar av parken som potatislotter. 1948-49 utökades parken med de gamla lämningarna av Sankt Jörgens hospital för spetälska som hade lagts ner 1587.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?