Länk till startsidan

Råbysjön och Råby sjöpark

Den 2,5 hektar stora Råbysjön är kommunens största dagvattenmagasin men också en unik rekreationsmiljö. I Råby sjöpark kan du promenera, träna på utegym, spela brännboll med vänner, håva i sjön eller bara njuta av naturen. Men bada får du inte göra här.

Vågformade bänkar i trä längs sjökanten.
Vågformade bänkar i trä längs sjökanten.

Parken

Råbysjön och Råby sjöpark bidrar till den biologiska mångfalden och erbjuder en bra miljö för växter, fåglar och insekter. I närheten av sjön finns grillplats, utegym och en stor gräsyta för bollspel och andra aktiviteter.

Parkens läplanteringar med bland annat skogsek, fågelbär, oxel, havtorn, fläder och rosor skapar både vindskydd och hem för insekter. Hagar med betande djur, och slåtterängen där blommor och gräs får växa sig högt erbjuder olika former av naturupplevelser. Här finns ofta både intressanta rastande och häckande fåglar i området som t ex gråhakedopping, tofsvipa och större strandpipare. I samarbete med SLU testas olika blandningar med biokol i jorden för trädplanteringarna på kajpromenaden.

Vattennivån reglerar sig själv i Råbysjön. Efter kraftiga eller långvariga regn kan det bli extra mycket vatten och det kan även stå vatten i parken. Vid hög vattennivå är det extra viktigt att vara försiktig. Under torra perioder kan vattennivån bli väldigt låg, vilket rättar till sig igen efter en längre period med regn. Det finns mycket grundvatten i området och vattennivån bedöms därför som lägst hamna på ungefär samma nivå som grundvattnet vid kraftig torka.

Dagvattendamm

En dagvattendamm samlar upp och fördröjer regnvatten. Råbysjön tar emot dagvatten från Södra Råbylund och omgivande åkrar, men är byggd för att även ta hand om dagvatten från kommande utbyggnadsområde på Linero. Dammen skyddar andra vattendrag och bostadsområden från översvämning, men bidrar också till bättre vattenkvalité i Höje å.

Råbysjön och Råby sjöpark anlades av Lunds kommun i samarbete med VA SYD 2016.

Säkerhet vid vatten

Råbysjön är en öppen damm. Det är förbjudet att bada. Staket är uppsatt vid några höjder, men den större delen är öppen ner till strandkanten. Sjön har låga slänter vilket gör det lätt att ta sig upp. Livboj är uppsatt på platsen.
Öppna vattenytor bidrar till den biologiska mångfalden och gör utemiljön ännu mer tilltalande. Det är både roligt och nyttigt att leka vid vatten, och barn är välkomna att upptäcka vattnet tillsammans med vuxna.

Konstnärlig utsmyckning

En tävling om konstnärlig utsmyckning vid Råbysjön arrangerandes våren 2015. Det vinnande förslaget, Gunilla Bandolins Tallriken, ligger utmed den 1,5 km långa slingan runt sjön. De gräsklädda cirklarna i olika nivåer lockar både små och stora!

En frusen och snötäckt sjö i motljus.
Råbysjön i januari 2024.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?