Länk till startsidan

Nilstorpsängen

I stadsdelen Nilstorp ligger en fin liten stadsdelspark, Nilstorpsängen, med ett stort antal körsbärsträd. I slutet av april och början av maj färgas hela parken rosa. Även gatorna intill parken kantas av körsbärsträd och plommonträd. Gatorna i norr och söder heter mycket passande Körsbärsvägen och Plommonvägen.

Utformning

Nilstorpsängen består huvudsakligen av tre olika delar. Längst i väster ligger en lekplats, i den mellersta delen en konstgjord backe med buskplanteringar och i öster en bollplan. Backen var från början tänkt som en plats för äventyrslek. Hela anläggningen omges av gräsytor som avgränsas av buskage och fristående körsbärsträd. Parken gränsar till Nilstorpsvägen i öster med en öppen gräsplan och fristående körsbärsträd och pyramidpopplar. I norra kanten av parken kantas gångstråket av en mycket fin körsbärsallé. Parken omgärdas i söder, öster och norr av villabebyggelse.

Växter och djur

Körsbärsträden ger karaktär åt parken med sin enastående blomning på våren och färggranna frukter på sensommaren. I de tätare planteringarna kring bollplanen och den centrala kullen finns även inslag av avenbok och syrén. Körsbärsblommorna lockar till sig insekter om våren och på sensommaren är parken omtyckt av fåglarna som kalasar på körsbären.

Kulturhistoria

1948 ritade biträdande stadsarkitekten Carl-Ossian Klingspor en skiss till stadsplan för det nya området söder om kolonierna Gläntan och Täppan. Gaturummen gjordes extra breda för att ge plats åt alléer och gångstråk längs gatorna. Den norra gatan fick namnet Plommonvägen och kantas av körsbärsplommon och den södra gatan fick namnet Körsbärsvägen och kantas som sig bör av körsbärsträd. Bebyggelsen uppfördes under de sista åren av 1940-talet och första halvan av 1950-talet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?