Länk till startsidan

Klostergårdsfältet

Det hör till ovanligheterna att 1960-talets bostadsområden utformats med stora parkområden, men Klostergårdsfältet hör till undantagen. Här möts man av ett lummigt parkstråk med omväxlande öppna ytor och täta planteringar.

De öppna gräsytorna används gärna av de boende och av Klostergårdsskolan för bollspel och andra aktiviteter. Huvudstråken är flitigt utnyttjade för kommunikation mellan centrumanläggningen och bostäderna. Blomstergården med sina perenner är väl värd ett besök. Vintertid är pulkabacken uppskattad av barnen. Här finns även möjlighet att spela tennis och boule på iordningställda banor.

Växter och djur

Parken ger ett lummigt intryck. De täta buskagen och trädplanteringarna har utvecklat ett rikt småfågelliv med arter som koltrast, bofink, lövsångare, ringduva, skata och grönsångare. Blomstergården med sina perenner är en tillgång för den trädgårdsintresserade.

Utformning

Parken består av en bågformad anläggning i öst-västlig riktning där fyra mindre parkstråk sticker in i bostadsområdena i söder. Två lindalléer löper i öst-västlig riktning och binder samman parken och bebyggelsen. Norrut öppnar sig gräsytor avskilda av mjukt modulerade busk- och trädplanteringar. En lindallé bildar mittaxel från affärscentret och söderut mot bostadshusen. Klostergårdsområdets norra del är kringgärdat av avenbokridåer utmed Östanväg, Nordanväg och Västanväg.

Kulturhistoria

På 1960-talet anlades det stora Klostergårdsområdet med relativt höga byggnader. I dess centrala del placerades ett stort parkstråk som binder samman affärs- och servicedelarna i norr med bostadshusen i söder. Smala parkstråk sticker in mellan de höga husen i söder och knyter ihop dessa med den övriga parken. Klostergårdsfältet ritades av stadsträdgårdsmästare Robert Montan och landskapsarkitekt Lars Lundgren. I direkt anslutning till parken fanns tidigare Lunds första bygglek som anlades på 1960-talet. Förebild var den danska "skrammellegepladsen".

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?