Länk till startsidan

Vid Norra Fäladens östra hörn, intill E22:an, finns en stor höjd med storslagen utsikt över omgivningarna. Många har sett tjurarna på höjden - men få vet varför de står just här. Det finns planer på att utveckla rekreationsområdet under de kommande åren, men redan nu kan du prova MTB-banan på slänten ut mot E22:an.

Norra halvan av Klosterängshöjden består av naturmark (mark som inte är anlagd eller designad). Höjderna består av schaktmassor från stadens byggarbeten som successivt förvandlats till ett friluftsområde. Här finns ett rikt växt och djurliv med bland annat den fridlysta större vattensalamandern. Den förökar sig i dammarna och lever övriga året i de träd och buskområden som finns i området. Just nu har vi ett projekt i området där vi inventerar förekomsten av större vattensalamander och sedan ska åtgärder göras för att förbättra dess livsmiljöer.

Området är ett populärt område för promenader, ridning, springa och cykla MTB. Hela slänten mot motorvägen har idag en vindlande MTB-led som, i samarbete med kommunen, sköts av Föreningen Klosterängshöjden MTB. Längs områdets östra kant går en ridstig. Sluttningarna fungerar utmärkt för skid- och pulkaåkning vintertid.

Två statyer utformade som tjurar på väg att stångas med varandra står på Klosterängshöjden.
Tjurarna på Klosterängshöjden.

Tjurarna på höjden har inget med området att göra, de kom hit av en slump. Tjurarna dök stod på Stortorget i samband med kommunens skördefest 2002 som hade spanskt tema. Efter en tid i kommunens förråd väcktes tanken på att istället hitta en placering åt tjurarna, och valet föll på Klosterängshöjden.

Utformning

Området har formgivits av landskapsarkitekt Erik Skärbäck (VVB) och utgörs av en höjdsträckning i nord-sydlig riktning längs motorvägen E22. Höjden når som högst 99 meter över havet vilket motsvarar cirka 25-26 meter över ursprunglig markyta. På toppen av höjden finns en försänkning där kringliggande vallar skapar lä i det vindutsatta läget. På den västra sidan finns en halvcirkelformad urgröpning. Stigarna slingrar sig upp för sydsluttningen för att minska lutningen på klättringen. Vegetationen kommer på sikt att bilda skyddande ridåer mot motorvägen och längs kanterna på höjdens högre delar. Sedan tidigare fanns en läplantering längs Klosterängsvägen i väster.

Växter

Planteringarna på Klosterängshöjden består främst av tåliga inhemska buskar och träd som hagtorn, hassel, benved, avenbok, al etc. Det vindutsatta läget gör att etableringen kan ta lite tid. Matjordlagret är också ganska tunt vilket ger ett mindre frodigt fältskikt. I västra kanten finns en lövträdsridå från 1989 som nu vuxit sig tät och hög. I norr finns en äldre märgelgrav och en ny damm har också skapats i den västra delen i kanten av sluttningen som ersättning för en märgelgrav som fylldes igen vid utfyllnaden.

Kulturhistoria

Under 1990-talet söktes en plats för att placera de stora mängder schaktmassor som skapas i samband med utbyggnaden av Lund. Valet föll slutligen på östra delen av Norra fäladen, intill motorvägen E22. Området utgjordes då främst av åkermark. Deponiområdet fick namnet Klosterängshöjden efter en gård i närheten och 1996 fastställdes en detaljplan för området.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?