Länk till startsidan

Galjevångsbacken

Galgevångens kvarterspark erbjuder fin utsikt, pulkabacke och lekplats. Parken binder ihop Tunaparken med Elias Fries park. Parkens läge intill Tunaskolan medför att den utnyttjas flitigt av skolans elever.

Utformning

Parken har gestaltats med två stora gräsklädda jordvallar som ringlar sig runt området och omsluter en stor öppen gräsyta samt lekplatsen. I söder finns en lång fin naverlönnallé. Här växer även en mindre lindallé. De strama gräskullarna ger ett skulpturalt intryck som skänker parken en synnerligen speciell karaktär. I parkens västra hörn står skulpturen Fågelmannen som skapades av Emile Gilioli 1962.

Växter och djur

Växtvalet i parken är ganska ensartat men har använts skulpturalt med de framträdande alléerna och rumsbildande planteringarna som viktiga element. En del småfåglar håller till i snåren, men i övrigt är parken ganska artfattig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?