Länk till startsidan

Fornängen, Gunnesbo

Den mäktiga bronsåldershögen Räfs hög utgör centrum i parken Fornängen i stadsdelen Gunnesbo. Från toppen av gravhögen ges vida utblickar över landskapet i och kring Gunnesbo.

Uppe från gravhögen har man en vid utsikt över landsbygden utanför Gunnesbo. Man ser Nöbbelövs mosse och kan räkna många vindkraftverk på slätten i norr. Västerut skymtar Öresund och i söder kan siluetten av Malmö skönjas. Parken utgör en viktig miljö i stadsdelen Gunnesbo och många söker sig hit för att exempelvis promenera, motionera, rasta hundar, spela boll och leka.

Växter och djur

Gräsytorna är triviala med få gräsarter. De naturlika planteringarna består bland annat av fågelbär, lönn, ek, ask, avenbok, rönn, hägg, al och flera olika buskarter. På den äldre tomten växer flera stora lönnar samt någon kastanj, valnöt, pyramidek och gran. Den gamla allén av päronträd som leder upp till gården är delvis bevarad. Själva högen är täckt av gräs som innehåller en del örter. Eftersom högen är populär att klättra upp på utsätts den för en del slitage.

Utformning

Parken har utformats kring gravhögen som ligger på en höjd omgiven av öppna gräsytor och med rumsbildande busk- och trädplanteringar i parkens kanter. Även denna park har ett omfattande nät av gröna stråk som sträcker sig in i de olika kvarteren med kontakt mot Gunnesboparken i söder och Nöbbelövs mosse i norr. En gång- och cykelväg följer parkens ytterkant mellan träddungar och buskplanteringar. Omkring och söder om gravhögen finns rester av en äldre trädgårdsanläggning med häckar ut mot de före detta åkrarna. De naturlika planteringarna är täta och har redan efter 20-25 år nått åtta till tio meters höjd vilket ger lä och tydlig rumskänsla. Från parken leder många smala stråk med gång- och cykelvägar ut i de olika bostadsområdena.

Kulturhistoria

Fornängen, som utgör stadsdelspark för norra delen av Gunnesbo, anlades på 1980-talet i samband med att stadsdelen Gunnesbo byggdes ut på gammal jordbruksmark. Här fanns sedan länge gravhögen Räfs hög från bronsåldern, belägen i den gamla parken till Nöbbelövs boställe. Den gamla mangårdsbyggnaden används idag som fritidsgård och föreningslokal.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?