Länk till startsidan

Folkparken

I den här historierika parken finns det plats för både avkoppling, naturstudier och nöjen.

En gatstensbelagd gång är kantad av låga buskar och höga lövträd som skymmer den i skugga.

Folkparken, även kallad Folkets park, utgörs av en varierande miljö. Mitt i parken finns det öppnare ytor till att fika, sola eller leka på. I parkens nordligare del återfinns både fotbollsmål, en mindre damm och en liten backe att bli av med springet i benen i. Längtar ni som besökare efter en parkversion av en skogsstig kan ni istället gå en kort promenad längst med stigen som följer parkens västra del.

I Folkparken huserar bland annat kulturskolan, konsertlokalen Rotundan och ett av Lunds kommuns många bibliotek.

Lunds folkparks lokaler

I parken finns:

  • En grill
  • Parkbänkar, både med och utan tillhörande bord
  • Fotbollsplan
  • Cykelställ

Ett gång- och cykelstråk från centrum till Värpinge löper genom parken.

Hitta till Folkparken

Närmsta busshållplats: Lund Folkparken

Hitta till parken på en karta

En parkbänk står i skuggan av ett grönt, lågt lövträd. Platsen omges av låga buskar och snår.
På en husfasad är en skylt med texten "Bibliotek Folkparken" uppsatt.
Två fotbollsmål står uppställda mot varandra på en gräsyta i parken. Ytan omges av höga täta träd.

Historia

Redan 1892 inspirerades fackföreningen i Lund av Malmös Folkets park, och på den vägen kom Folkparken att ta plats i de arbetardominerande delarna i västra Lund. Meningen var att Folkets park skulle vara en ersättning för de sommarnöjen som arbetarna inte hade råd med och en kontrast till de mörka bostäder som många bodde i.

År 1895 övertog aktiebolaget äganderätten och efterhand uppfördes flera mindre byggnader, till exempel en musikpaviljong, en plattform under tak, två öppna dansbanor och ett klosetthus. Något som genom åren renoverats och bytts ut och som idag utgörs av den stora byggnaden mitt i parken som både kulturscen och bibliotek huserar i, uppförd 1976.

Det har varit många turer genom åren om huruvida Folkparken i Lund borde rivits till fördel för bostäder eller om denna anrika park skulle få stå kvar. Men parken har än så länge vunnit varje tvist.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?