Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Centrumparken

Mitt i Genarp, mellan det gamla stationshuset och Genarps skola ligger Centrumparken. Här finns gott om bänkar att slå sig ner på och njuta av omgivningen en stund.

Parkbänk som står i Centrumparken, med träd och buskar, i mitten finns en fontän.
Centrumparken.

Centrumparken består av flera rabatter och parkbänkar med en fontän i mitten. Bredvid parken finns en grön yta. Här kan du spela fotboll eller kubb. Parken används ofta av skolor och när det är festligheter i byn.

Hitta till Centrumparken

Närmaste busshållplats är Genarps centrum.

Hitta till Centrumparken på en karta

Blommor planterade i rabatt bakom några parkbänkar.
Flera björkar med gröna löv i en park. Parkbänkar skymtas i bakgrunden.
Fontän, som inte är igång, med blomsterrabatter, parkbänkar och björkar.

Historia

Parkområdet var fram till 1950-talet Genarps stations bangårdsområde. Järnvägen lades ner 1948, men spårområdet fanns kvar ett tag till. Intill stationsområdet utvecklades en central mötesplats eller så kallad gröning där byn samlades för till exempel Valborgsfirande och musikframträdanden. De äldre björkarna har troligen sitt ursprung i denna spontant framväxande grönyta. Någon gång under 1950- och 1960-talen anlades den fina perennanläggningen och i samband med att bebyggelsen växte i tätorten anlades nya gator kring området som då utvecklades till parkmark. Parken rustades upp 1987 samt 2000, då parken gavs en förnyelse i form av buskar och örter som uppskattas av fjärilar.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?