Länk till startsidan

Bjeredsparken

Bjeredsparken ligger mellan Västra stationstorget och Bryggaregatan i centrala Lund. Här finns en utegym och lekplats. Gång- och cykelbanan utmed parken kantas av planteringar med bland annat krokus, scilla och rysk vårstjärna.

Grusad gångstig bredvid en park med gräsmatta och träd. I bakgrunden syns vita flerfamiljshus.

Lekplats, utegym och amfiteater

I Bjeredsparken finns en lekplats i hörnet Lokföraregatan/Vävaregatan. Kommer du från centrum kan du använda Skyttelbron över järnvägen.

Lekplatsen har redskap baserade på en elektronisk plattform, men här finns också gungor, klätterställning och sandlåda, allt på ett mjukt underlag av röd och blå gummi. Instruktioner för de interaktiva redskapen Space och Nova finns på lekplatsen.

Lekplatsen har belysning för att inbjuda till lek även under årets mörkare dagar.

Gummimattan på lekplatsen består av två lager. Det undre lagret är gjort av återvunna industridäck – inte personbildsäck eftersom de har fler föroreningar – medan det övre lagret består av nytillverkat gummi.

Bredvid lekplatsen finns utegymmet.

Amfiteatern i närheten har renoverats och den lilla backen intill lekplatsen har sittplatser på toppen!

Gång- och cykelbana med markbelysning och cykelpump

Gång-och cykelbanan längs med parken skiljer fotgängare från cyklister. Gångbanan har mönstrad plattläggning, och solcellsdrivna ljuspunkter i marken markerar avgränsningen mot den asfalterade cykelbanan. Stråket kantas av belysningsstolpar och flera bänkar. I höjd med Skyttelbron och kommunhuset Kristallen finns cykelställ, cykelpump och en cykelräknare som visar antalet passerande cyklister.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?