Sankt Jörgens park

Sankt Jörgens park är en liten men inbjudande park, med lekplats, strax norr om Villa Sunna och Hardebergaspåret. Parken skapades på 1940-talet kring den lilla bäcken och den centrala dammanläggningen. Då kallades den Skönadalsparken.

Anläggandet av parken började som ett beredskapsarbete i början av 1940-talet. Under kriget uppläts delar av parken som potatislotter. 1948-49 utökades parken med de gamla lämningarna av Sankt Jörgens hospital för spetälska som hade lagts ner 1587.

Plaskdammen i parken tömdes 2006 då den inte uppfyllde moderna krav på reningsutrustning. Idag är vattnet tillbaka, men enbart som fågelbad och vacker vattenspegel. Många passerar på Hardebergaspåret och cykelleden som leder in till centrum via parken. Parken restaurerades hösten 2016.

Utformning

Parken sträcker sig norrut kring bäcken upp till Östervångsvägen och utvidgar sig västerut kring resterna av hospitalet. I samarbete med stadsantikvarien Ragnar Blomquist skapade Oscar Ahlström en markering av den gamla hospitalanläggningen med stenar och planteringar med typiskt skånska växter. Här finns idag ett bestånd av vidkroniga ekar som omger lämningarna. Ett minnesmärke över spetälskesjukhuset gjordes av Axel Wallenberg och restes 1953.

Växter och djur

Den sydvästra delen består idag av glest stående vidkroniga ekar som skapar en trevlig inramning av lämningarna efter hospitalet. Kring bäcken finns en varierad vegetation med buskar, trädgrupper och olika högväxta örter. Den östra kanten har täta buskage som gräns mot bebyggelsen. Kring bäcken finns ett intressant djurliv med främst insekter, groddjur och många småfåglar som kommer för att dricka. Några vackra silverlönnar växer också i parken.