Länk till startsidan

Färdigställande av gator i Stångby

I juni startade arbetet med att färdigställa gator och annan allmän plats i Stångby Väster ll, etapp 1, väster om Rossings väg. Framkomligheten i området kommer att påverkas. Mot slutet av året ska vi vara klara.

Området väster om Rossings väg ska nu färdigställas, med asfalterade gångbanor och gator, nya belysningsstolpar, nya träd och andra planteringar. De gator som omfattas av arbetet är Grågåsvägen, Gulsparvsvägen, Fågelsträcksvägen, Svartstorksvägen, Fjädervägen, Vitstorksvägen, Stationsvägen och Rossings väg.

Korta fakta

Vad

Vi asfalterar gator och gångbanor, planterar träd och sätter ny belysning.

Varför

Vi färdigställer de allmänna ytorna i området.

Tidplan

I juni påbörjades arbetet, som ska vara klart mot slutet av året.

Karta visar att våra asfalt- och vegetationsarbeten avser Grågåsvägen, Gulsparvsvägen, Fågelsträcksvägen, Svartstorksvägen, Fjädervägen, Vitstorksvägen, Stationsvägen och Rossings väg.
Grå markering i kartan visar var vi ska asfaltera och grönt visar gräs- och planteringsytor.

Påverkad framkomlighet under byggtid

Framkomligheten kommer att påverkas av arbetet, men för att underlätta åtkomst till både bostäder och andra anläggningar arbetar vi i etapper. Arbetstiden är vardagar mellan klockan 07 och 16, men undantag kan ske. Då är det för att vi vill undvika längre avbrott i framkomligheten. Buller från arbetsmaskiner kan förekomma.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?