Länk till startsidan

Färdigställande av gator i Södra Sandby

Inom området Östra Mölla I ska gatorna Vattenpasset, Smygvinkeln samt en bit av trottoaren längs Borrsvängen färdigställas.

Om projektet

Byggatorna har legat länge i detta område. Anledningen till att de inte har färdigställts tidigare är att vi inväntar att hus och annan byggnation, som medför tung trafik, kommit på plats innan vi bygger helt klart. Drygt 20 fastigheter kommer att beröras av arbetet.

Med anledning av våtmarksområdet, som ligger i nära anslutning av de aktuella gatorna, kommer färdigställandet att innebära att gatorna Fogsvansen, Vattenpasset och Smygvinkeln får gångbanor. Våtmarksområdet fungerar ju även som ett rekreationsområde och det ska vara säkert och lätt för fotgängare från området att ta sig dit.

Arbetet med färdigställandet börjar med projektering under hösten 2023. Projekteringen beräknas att vara klar under våren 2024. Efter det kan vi starta upphandlingen av entreprenaden. Byggstart brukar som regel ske så snart det är möjligt efter att upphandlingen är klar.

Vad ska vi göra på platsen?

Projektering under hösten 2023

Under den tid som gatorna har legat som byggator har en del av de berörda fastigheterna fått för breda utfarter eller annekterat kommunal mark. Under projekteringen kommer korrekta gränsdragningar att göras. Kommunen kommer att kontakta berörda fastighetsägare för dialog.

  • Under projekteringen utreder vi projektets förutsättningar och inventerar. Under detta skede framgår det hur gränsdragningarna mellan fastigheterna och den kommunala marken har beaktats.
  • Kommunen kontaktar berörda fastighetsägare för dialog.

Hur påverkar det mig?

Under byggskede kan störningar som framkomlighet och buller förekomma. I möjligaste mån försöker vi att minska störningarna där vi arbetar. Mer information om hur färdigställandet kommer att utföras kommer när vi närmar oss byggstart.

Tidplan

Höst 2023: projektering
Vår/sommar 2024: färdigställande

Vi räknar med cirka ett år för färdigställandet.

Kontakt

Medborgarcenter: 046-359 50 00

 

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?