Länk till startsidan

Färdigställande av gator i Kärrvallen, Genarp

I början av 2024 planerar vi påbörja arbetet med att färdigställa gator i Kärrvallen i Genarp. Gatorna Ida Ekenstiernas väg, Tuve Perssons väg och Kroggränden kommer att få en ny gångbana med stenplattor och ett nytt topplager.

Ida Ekenstiernas väg, Tuve Perssons väg och Kroggränden är de gator som kommer att färdigställas.

Hur påverkas du som bor nära?

Under byggtiden kan du som bor längs med Ida Ekenstiernas väg och Tuve Perssons väg i Genarp påverkas av byggbuller samt av att framkomligheten kommer att vara begränsad. Omledningsskyltar kommer att finnas på plats när arbetet sätter igång.

Tidplan

Byggfas: Projektering
Förväntas påbörjas: Vintern 2024

Bakgrund

Syftet med färdigställandet av gatorna i Genarp är att möjliggöra planerad markanvändning inom detaljplanen samt skapa en mer trivsam miljö med grönska. Idag finns det nivåskillnader mellan gata och fastighet vilket kommer att åtgärdas under byggnationen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?