Länk till startsidan

Färdigställande av gator i Kärrvallen, Genarp

Den 4 mars påbörjar vi arbetet med att färdigställa gator i Kärrvallen. I denna etapp berörs Ida Ekenstiernas väg och Tuve Perssons väg, på sträckan mellan Genvägen och Anders Larssons väg.

Gatorna får ny asfaltbeläggning och gångbanorna får asfalt. Längs en del av Tuve Perssons väg planterar vi en rad med träd mellan körbanan och gångbanan på södra sidan.

Ida Ekenstiernas väg och Tuve Perssons väg är de gator som kommer att färdigställas.

Hur påverkas du som bor nära?

Under byggtiden kan du som bor längs med Ida Ekenstiernas väg och Tuve Perssons väg i Genarp påverkas av byggbuller samt av att framkomligheten kommer att vara begränsad. Omledningsskyltar kommer att finnas på plats när arbetet sätter igång.

Tidplan

Byggfas: Byggnation
Förväntas påbörjas: vecka 10 2024

Bakgrund

Syftet med färdigställandet av gatorna i Genarp är att möjliggöra planerad markanvändning inom detaljplanen samt skapa en mer trivsam miljö med grönska. Idag finns det nivåskillnader mellan gata och fastighet vilket kommer att åtgärdas under byggnationen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?