Länk till startsidan

Södra Brunnshög – Utemiljö

I området Södra Brunnshög färdigställer vi gator och utemiljö, för dig som bor och besöker området, samtidigt som hållbarhet är i fokus. Området är ett pågående projekt och planeras vara färdigt år 2026.

Pågående projekt i Södra Brunnshög

Telefonistgatan

Telefonistgatan som är entré till Södra Brunnshög från Solbjersvägen planeras att färdigställas under 2023 ner till Gryningsparken.

Visionsbild över en vattenpark, som är en liten damm mellan huskroppar och med träd och buskar omkring.
Illustration över den nya vattenparken i Södra Brunnshög.

Vattenparken

Solbjers vattenpark planeras att påbörjas i slutet på 2023. För att skapa en grön och hållbar stadsdel är omhändertagandet av dagvatten i området av stor vikt. Dagvattnet blir en resurs som ska bevattna områdets gröna ytor men också ge andra kvaliteter som lek, ljud och vackra miljöer. Vattenparken kommer innehålla olika former av växtlighet, som iris, fackelblomster och säv samt träd och buskar som trivs i våta miljöer. Runt vattenparken kommer det även finnas bryggor och sittplatser för alla som vill besöka platsen.

Gryningsparken

Delar av gryningsparken planeras att stängas av till sommaren.

Tidplan

  • Möjlig start för vattenpark: hösten 2023.
  • Gryningsparken stängs av i höst.
  • Från och med mars 2023 kommer Brunnshögsgatan endast tillåta nyttotrafik och skyltad hastighet blir 30 km i timmen.

Hur påverkas jag som bor i närheten?

Trafiken i Södra Brunnshög kommer att vara begränsad och kan komma att stängas av i kortare perioder, följ anvisningskyltar på plats. Det är svårt att utföra arbetet utan att det bullrar men vi försöker arbeta så effektivt vi kan och inom givna arbetstider för att störningen inte ska bli större än nödvändigt.

Illustration över ett området Solbjer, där gator, parker och byggnader syns.
Illustrationsbild över Solbjer

Färdiga projekt i Södra Brunnshög

  • Solbjerstorget
  • Brunnshögsgatan
  • Solvändan
  • Passagen
  • Park Neversvägen
Visionsbild av bostadsområde med många flervåningshus, gator och grönområden.
Områdesvy från söder.

Bakgrund

Området Solbjer som ligger i Södra Brunnshög är entrén till hela stadsdelen. Vid färdigställande kommer området att erbjuda såväl flerbostadshus, torg, en vattenpark och nya bostadsgator.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?