Länk till startsidan

Utbyggnad av cykelbana på Kävlingevägen

Med start vecka 49 kommer delar av Kävlingevägen att stängas av för bygge av en ny gång- och cykelbana. Sträckan för den nya dubbelriktade gång- och cykelbanan är mellan Baravägen och Kung Oskars väg.

Kävlingevägen är länken mellan Lunds centrum, Oskarshem, Nöbbelöv, Vallkärra och Stångby. Stråket kopplar väl ihop lokala cykelresebehov inom staden och stadsdelen och tätorter. Bland annat behöver komfort och trafiksäkerheten öka för cyklisterna. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är behovet stort av förbättringar i cykelstråket. Utbyggnaden kommer också ge bättre förutsättningar för vegetationen, genom att mer yta tillförs till trädalléerna.

Tidplan och status för Kävlingevägen

  • Entreprenad påbörjas: vinter 2022
  • Förväntas klart: sommaren 2023
  • Arbetstider: vardagar klockan 07.00–16.00

På grund av förseningar har endast en del av sträckan kunnat påbörjas. Arbetet förväntas fortsätta i april och det kan då komma att bli en del vägavstängningar under kortare perioder. Vi uppdaterar när vi har mer information.

Sträckan visar den del av Kävlingevägen, mellan Baravägen och Kung Oskars väg, som ska få en ny dubbelriktad gång- och cykelväg. Vägen kommer stängas av i omgångar men ett körfält kommer alltid vara öppet.

Hur påverkas jag?

Trafiken på Kävlingevägen kommer att vara begränsad och kan komma att stängas av i kortare perioder, följ anvisningskyltar på plats. Det är svårt att utföra arbetet utan att det bullrar men vi försöker arbeta så effektivt vi kan och inom givna arbetstider för att störningen inte ska bli större än nödvändigt.

Bakgrund

Under 2022 genomfördes en utredning om möjligheten att bygga ut gång- och cykelinfrastruktur i kommunens tätorter. Resultatet blev av man bland annat lyckades peka ut möjligheten till ett nytt cykelstråk i Lund längs med Kävlingevägen. Sträckan blir en del i att skapa ett mer sammanhängande system av gång- och cykelbanor utmed Lunds huvudgator samt skapa en mer tillgänglig och trivsam gatumiljö.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?