Länk till startsidan

Utveckling av Höjeå naturreservat

Det stadsnära naturreservatet Höjeådalen i sydvästra Lund förbättras och rustas upp. Under 2024 och 2025 genomförs en rad olika projekt i området. Vi bygger bland annat toaletter, ett nytt väderskydd och fler sittmöjligheter i anslutning till Klimatleken.

Korta fakta

Vad

Ny byggnad med tillgänglighetsanpassad toalett samt cykelpump. Nytt vindskydd och tillgänglighetsanpassad parkering planeras under året.

Varför

För att göra reservatet tillgängligt för fler besökare.

Tidplan

Arbeten kommer att pågå under 2024 och 2025. Toaletter byggs mellan april och juni 2024. Väderskydd och sittbänkar byggs också under vår och sommar.

Stadsnära naturreservat

Höjeådalen blev ett naturreservat 2021 och ägs av kommunen. Vi ser nu över området och ska göra punktinsatser för att förbättra och göra det mer tillgängligt. Bland annat kommer vi att bygga nya toaletter och ett nytt väderskydd. Vi utreder även möjligheten till att anlägga två handikapparkeringar i anslutning till reservatet.

Nya toaletter

I anslutning till naturleken Klimatleken i Höjeådalen ska vi bygga en toalettbyggnad med två toaletter, varav en tillgänglighetsanpassad. På byggnadens utsida monteras cykelpump och vattenkran. Byggnaden kommer att placeras längs gång- och cykelvägen.

Det här gör vi

Vi förbereder marken där toalettbyggnaden ska stå och gräver ner vatten- och avloppsledningar. Ledningarna kommer att dras in från Maskinvägen och grävas ner i marken. Toalettbyggnaden är fabriksbyggd och monteras färdig på platsen.

Tidplan

Arbetet pågår och beräknas vara klart under sommaren 2024.

Så påverkas du

När vi gräver för ledningar och monterar toalettbyggnaden kommer lokala avspärrningar att göras. Avspärrningarna kan medföra viss begränsning i framkomligheten.

Klimatleken kommer att hållas öppen under hela byggtiden.

Väderskydd och sittbänkar

Vid Klimatleken bygger vi ett nytt väderskydd med sittmöjligheter under tak. Vid grillplatsen anläggs en sittbänk med plats för många.

Just nu förbereder vi marken och bygger större delen av väderskyddet på plats. Vi planerar för att vara klara under sommaren 2024.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?