Länk till startsidan

Borgareparken rustas upp

Borgareparken ska få ett ordentligt lyft, med nya sittplatser och utegym. Busstorget vid Magistratsvägen ska byggas om och en tunnel under Norra Ringen fräschas upp.

I östra delen av Norra Fäladen ligger Borgareparken, som funnits sedan 70-talet. Det är en välbesökt park, och eftersom allt fler flyttar till området behöver den nu rustas upp.

En illustration av hur borgareparken kommer att bli, med bollplan, sittflak, plaskdamm, solbänkar, utegym, nya träd och belysning.
Illustrationsplan som på ett ungefär visar planeringen för Borgareparken.

Korta fakta

  • Vad: Upprustning av Borgareparken, busstorget vid Magistratsvägen och gång- och cykeltunnel under Norra Ringen.
  • Varför: Parken är gammal och behöver fräschas upp. Området växer och fler ska vistas i parken.
  • Nuläge: Byggnation.
  • Klart: Sommaren 2023.

Vad ska vi göra?

Vi ska bygga nya bänkar runt om plaskdammen, ett utegym och en bollplan med sittytor. Skaterampen får en ny plats intill utegymmet. Växtligheten ska rensas och övriga ytor ska snyggas till. Fler träd ska planteras runt om i parken.

Inom det här projektet ska vi också bygga om busstorget vid Magistratsvägen. Där ska det planteras en stor ek och ytan runt om ska få ny beläggning, en bänk och belysning. Gång- och cykelvägen mellan Magistratsvägen och Borgareparken ska få nya bänkar och belysning. Dessutom ska den mittersta av de tre gång- och cykletunnlarna under Norra Ringen mellan Svenshögsvägen och Delfinvägen få ny fasadbeklädnad och belysning.

Tidplan

Arbetet kommer att pågå fram till sommaren 2023. Under våren startar arbetet med busstorget och gång- cykeltunneln. Fram till då hålls tunneln öppen som vanligt.

Så påverkas du av arbetet

Ytan runt Plaskdammen och där utegymmet ska byggas kommer att stängas av under byggtiden. Gång- och cykeltunneln stängs i omgångar, dels när den målas, dels när belysning- och fasadbeklädnad monteras. Omledning av gång- och cykeltrafik kommer att ske till närliggande tunnlar.

Busstorget stängs delvis av, men du kommer att kunna stiga på och av bussen som vanligt. Den lilla cykelparkeringen precis vid busstorget kommer att vara stängd under byggtiden.

I mitten av parken finns en inhägnad gammal fårhage som sedan använts som hundrastgård. Staketet är i dåligt skick och vi planerar därför att ta bort det. Hagen är nu stängd. Vänligen rasta din hund i den faktiska hundrastgården, som ligger nordväst i parken.

Gång- och cykelvägen från Borgareparken och österut förbi basketplanen och volleybollplanen och fram till Delfinvägen, kommer att vara avstängd från och med vecka 42. Vi hänvisar gång- och cykeltrafik till närliggande vägar.

Eftersom gång- och cykelvägar runt om parken trafikeras av byggtrafik från både vårt projekt och andra aktörer som arbetar i området, blir vägarna lätt leriga. Därför rengör vi gång- och cykelvägarna minst en gång i veckan.

Kartan visar- av avstängd gång- och cykeltunnel och de två tunnlar som ska hållas öppna under byggtiden.
Under våren 2023 stängs den mittersta gång- och cykeltunneln under Norra Ringen, mellan Svenshögsvägen och Delfinvägen. De andra två tunnlarna kommer att hållas öppna.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?