Länk till startsidan

Borgareparken rustas upp

Borgareparken har fått ett ordentligt lyft, med nya sittplatser och utegym. Busstorget vid Magistratsvägen byggs nu om och en tunnel under Norra Ringen ska också fräschas upp.

I östra delen av Norra Fäladen ligger Borgareparken, som funnits sedan 70-talet. Det är en välbesökt park, och eftersom allt fler flyttar till området behövde den rustas upp.

Korta fakta

  • Vad: Upprustning av Borgareparken, busstorget vid Magistratsvägen och gång- och cykeltunnel under Norra Ringen.
  • Varför: Parken är gammal och behövde fräschas upp. Området växer och fler ska vistas i parken.
  • Nuläge: I vecka 35 startade vi upprustningen av busstoret vid Magistratsvägen. Pågår till och med vecka 39. Under hösten 2023 ska vi också rusta upp tunneln under Magistratsvägen. Arbetet med parken är klart.

Vad har vi gjort och vad ska vi göra?

Aktuellt: Busstorget byggs om

Inom det här projektet bygger vi om busstorget vid Magistratsvägen. Där ska det planteras en ek och ytan runt om ska få ny beläggning, en bänk och belysning. Det här arbetet startade i vecka 35 och pågår till och med vecka 39. En bit av gång- och cykelvägen förbi busstorget stängs av och trafiken leds om. Följ skyltar på plats. Busstrafiken påverkas inte av arbetet. Du kommer att kunna stiga på och av bussen som vanligt.

Parken är färdig

I parken har vi byggt nya bänkar runt om plaskdammen, ett utegym och en bollplan med sittytor. Skaterampen ska bytas ut och få en ny plats, intill utegymmet. Det arbetet gör vi under hösten. Vi har rensat i växtligheten och snyggat till övriga ytor. Flera träd har planterats runt om i parken.

Solen skiner på blå himmel, gröna träd, vattenfylld plaskdamm och en bänk med parasoll i förgrunden.
Borgareparken den 6 september.

Tunnel rustas upp

Den mittersta av de tre gång- och cykeltunnlarna under Norra Ringen mellan Svenshögsvägen och Delfinvägen ska till hösten få ny färg/fasadbeklädnad och belysning.

Gång- och cykeltunneln stängs under hösten av i omgångar, dels när den målas, dels när belysning- och fasadbeklädnad monteras. Omledning av gång- och cykeltrafik kommer att ske till närliggande tunnlar.

Kartan visar- av avstängd gång- och cykeltunnel och de två tunnlar som ska hållas öppna under byggtiden.
Under hösten 2023 stängs den mittersta gång- och cykeltunneln under Norra Ringen, mellan Svenshögsvägen och Delfinvägen. De andra två tunnlarna kommer att hållas öppna.

Text

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?