Länk till startsidan

Lunds nya ridhus

Lunds nya ridhusanläggning kommer att bestå av stall, två ridhus samt en varm del där det ska finnas administration, omklädningsrum och kafé. Stallet byggs för 50 hästar och det blir också utomhusbanor och rasthagar.

Vad ska vi göra?

Den nuvarande ridanläggningen uppfyller inte dagens krav och ligger mitt inne i bebyggelse. Därför har kommunen bestämt att bygga ett nytt ridhus på Ladugårdsmarken i norra delen av Lund. Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Även andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov.

Vad händer nu?

Den 18 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att den nya ridanläggningen ska byggas för en kostnad av 160 miljoner kronor.

Efter kommunfullmäktiges beslut om mer pengar till ridhuset, krävs det att vi söker nytt bygglov. Beslutet från kommunfullmäktige innehåller utökningar jämfört med den tidigare planeringen. Ansökan om bygglov lämnades in den 16 juni 2022.

Bygglovet söks bland annat för:

 • Bredare ridbanor och större byggnader.
 • Bättre läktarlösning för publik med funktionsnedsättningar.
 • Separat omklädningsrum unisex/funktionsnedsättning.
 • Mer grönska vid ridhusanläggningen.
 • Läktare på utomhusbanan
 • Karantänsstall.

Det tidigare bygglovet överklagades, men har nu vunnit laga kraft. Bygglov två är överklagat till mark- och miljödomstolen.

Vilka är de stora förändringarna som kommer till?

 • Omklädningsrum för personer med funktionsvariationer.
 • Utökat kafé.
 • Utökade ridbanor och läktare (både invändigt och utvändigt samt domartorn).
 • Trästomme i ridhusen och betong i stall.
 • Hantering av vatten (hur mycket kan vi klara med regnvatten?).
 • Solceller.
 • Karantänsstall.
 • Parkering.
En visionsbild visar en stallbyggnad och en häst i en hage.
Den nya ridanläggningen i Lund kommer att innebära ett lyft för både hästar och ryttare. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Hur påverkas jag?

Det kommer att bli en hel del byggtrafik till och från arbetsplatsen. Tidplan för arbetet är inte fastställd än.

Tidplan, budget och status

Status: Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2021 att den nya ridanläggningen ska byggas för en kostnad av 160 miljoner kronor. Efter att kommunfullmäktige tog beslut om mer pengar till ridhuset krävs det att vi söker nytt bygglov. Beslutet från kommunfullmäktige innehåller utökningar jämfört med tidigare planering av ridhuset. Ny bygglovsansökan lämnades in den 16 juni 2022. Det tidigare bygglovet överklagades men har nu vunnit laga kraft. Bygglov två är överklagat till mark- och miljödomstolen.
Adress: Fastighetsbeteckningen är Ladugårdsmarken 5:12.
Arkitekt: Fojab Arkitekter.
Entreprenad: Totalentreprenad.
Beräknad inflyttning: Vinter 2025.
Hållbarhet: Projektet väntas uppnå miljöbyggnadsbetyg silver för den uppvärmda delen.

En visionsbild som visar en läktare och en ridbana i Lunds nya ridanläggning..
Visionsbilden visar hur interiören av ridhuset med läktare kan se ut. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?