Länk till startsidan

Lunds nya ridhus

Inom kort inleder vi upphandling av entreprenör till Lunds nya ridanläggning.

I slutet av augusti 2023 valde Lunds kommun att avbryta upphandlingen av entreprenaden till den nya ridanläggningen på Ladugårdsmarken. Skälet var att vi inte fick in tillräckligt med anbud för att kunna göra en bedömning av om prisnivån var den rätta. Nu har vi tagit fram ett nytt underlag och går ut med förfrågan inför upphandling av entreprenör.

En visionsbild som visar en läktare och en ridbana i Lunds nya ridanläggning..
Visionsbilden visar hur interiören av ridhuset med läktare kan se ut. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Fakta Lunds nya ridanläggning

Lunds nya ridhusanläggning kommer att bestå av stall, två ridhus samt en varm del där det ska finnas administration, omklädningsrum och kafé. Stallet byggs för 50 hästar och det blir också utomhusbanor och rasthagar. Den nuvarande ridanläggningen uppfyller inte dagens krav och ligger mitt inne i bebyggelse. Därför har kommunen bestämt att bygga ett nytt ridhus på Ladugårdsmarken i norra delen av Lund. Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Även andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov.

Vad händer nu?

Lunds kommun valde att avbryta upphandlingen av entreprenaden till den nya ridanläggningen på Ladugårdsmarken. Skälet var att kommunen inte fick in tillräckligt med anbud för att kunna göra en bedömning av om prisnivån är den rätta.

Under vintern och våren har vi arbetat fram ett nytt underlag inför upphandling och hoppas få ut upphandlingen sommaren-hösten 2024.

Det är viktigt för projektet är att utforma en upphandling som är intressant för entreprenörerna och vid behov avvaktar vi till hösten.

Markarbetena för den nya ridanläggningen inleddes under 2023 utifrån förhoppningen var att anläggningen skulle stå klar våren 2025. Nu kommer det att bli en försening, men i nuläget är det svårt att säga hur lång förseningen blir. Vi vet mer om tidplanen när den nya upphandlingen är klar.

Bakgrund

Den 18 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att den nya ridanläggningen ska byggas för en kostnad av 160 miljoner kronor.

Efter kommunfullmäktiges beslut om mer pengar till ridhuset krävdes det att vi sökte nytt bygglov. Under tiden påbörjade vi markarbeten utifrån det första beviljade bygglovet. Sedan dess har även det andra bygglovet godkänts men överklagats till mark- och miljööverdomstolen och vi inväntar nu besked därifrån om vi kan gå vidare enligt plan.

Beslutet från kommunfullmäktige innehåller utökningar jämfört med den tidigare planeringen.

  • Bredare ridbanor och större byggnader.
  • Bättre läktarlösning för publik med funktionsnedsättningar.
  • Separat omklädningsrum unisex/funktionsnedsättning.
  • Mer grönska vid ridhusanläggningen.
  • Läktare på utomhusbanan
  • Karantänsstall.
  • Utökat kafé.
  • Utökade ridbanor och läktare (både invändigt och utvändigt samt domartorn).
  • Solceller.

Tidplan, budget och status

Status: Under sommaren-hösten 2024 genomför vi upphandling av entreprenör.

Adress: Fastighetsbeteckningen är Ladugårdsmarken 5:12.
Arkitekt: Fojab Arkitekter.
Entreprenad: Totalentreprenad.
Beräknad inflyttning: - (vi vet mer om tidplan när upphandlingen är genomförd).
Hållbarhet: Projektet väntas uppnå miljöbyggnadsbetyg silver för den uppvärmda delen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?