Länk till startsidan

Lunds nya ridhus

Lunds kommun har valt att avbryta upphandlingen av entreprenaden till den nya ridanläggningen på Ladugårdsmarken. Skälet är att kommunen inte har fått in tillräckligt med anbud för att kunna göra en bedömning av om prisnivån är den rätta.

Fakta Lunds nya ridanläggning

Lunds nya ridhusanläggning kommer att bestå av stall, två ridhus samt en varm del där det ska finnas administration, omklädningsrum och kafé. Stallet byggs för 50 hästar och det blir också utomhusbanor och rasthagar. Den nuvarande ridanläggningen uppfyller inte dagens krav och ligger mitt inne i bebyggelse. Därför har kommunen bestämt att bygga ett nytt ridhus på Ladugårdsmarken i norra delen av Lund. Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Även andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov.

Vad händer nu?

Lunds kommun har valt att avbryta upphandlingen av entreprenaden till den nya ridanläggningen på Ladugårdsmarken. Skälet är att kommunen inte har fått in tillräckligt med anbud för att kunna göra en bedömning av om prisnivån är den rätta.

Markarbetena för den nya ridanläggningen är redan i gång och förhoppningen var att anläggningen skulle stå klar våren 2025.

Nu kommer det att bli en försening, men i nuläget är det svårt att säga hur lång förseningen blir. Lunds kommun kommer att försöka gå ut med ett nytt anbudsunderlag snarast möjligt.

Bakgrund

Den 18 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att den nya ridanläggningen ska byggas för en kostnad av 160 miljoner kronor.

Efter kommunfullmäktiges beslut om mer pengar till ridhuset krävdes det att vi sökte nytt bygglov. Vi börjar med markarbeten utifrån det första beviljade bygglovet. Den 2 juni vann bygglov två laga kraft. Detta bygglov överklagades i mark- och miljödomstolen, men överklagan avslogs och ingen ny överklagan är inlämnad till mark- och miljööverdomstolen.

Beslutet från kommunfullmäktige innehåller utökningar jämfört med den tidigare planeringen.

  • Bredare ridbanor och större byggnader.
  • Bättre läktarlösning för publik med funktionsnedsättningar.
  • Separat omklädningsrum unisex/funktionsnedsättning.
  • Mer grönska vid ridhusanläggningen.
  • Läktare på utomhusbanan
  • Karantänsstall.
  • Utökat kafé.
  • Utökade ridbanor och läktare (både invändigt och utvändigt samt domartorn).
  • Solceller.
En visionsbild visar en stallbyggnad och en häst i en hage.
Bilden är en visionsbild av den nya ridanläggningen: Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Tidplan, budget och status

Status: Upphandlingen av elentreprenad och byggentreprenad är avbruten och kommer att göras om inom kort.

De förberedande markarbetena pågår sedan i maj 2023. Vi bygger en infartsväg till ridanläggningen och schaktar.
Adress: Fastighetsbeteckningen är Ladugårdsmarken 5:12.
Arkitekt: Fojab Arkitekter.
Entreprenad: Totalentreprenad.
Beräknad inflyttning: Under 2025.
Hållbarhet: Projektet väntas uppnå miljöbyggnadsbetyg silver för den uppvärmda delen.

En visionsbild som visar en läktare och en ridbana i Lunds nya ridanläggning..
Visionsbilden visar hur interiören av ridhuset med läktare kan se ut. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?