Länk till startsidan

Vårfruskolan ska renoveras och byggas till

Vårfruskolan ligger i centrala Lund och har 350 barn i årskurs F-6. Skolan ska renoveras och bland annat få nytt ventilationssystem, bättre planlösning och fler handikapptoaletter.

Vi ska även bygga till huset där det idag finns matsal, idrottshall och slöjdsal.

I november 2023 beslutade Lunds kommunfullmäktige att Vårfruskolan ska renoveras. Skolan invigdes den 9 januari 1869 och kallades då Södra Skolan.

Vad ska vi göra?

  • Vårfruskolan ska få nytt ventilationssystem.
  • Planlösningen ska anpassas till dagens undervisningsmetodik.
  • Planlösningen ska också ändras så att det går att ta sig från det ena trapphuset till det andra, utan att passera klassrum.
  • Skolans fönster ska bytas.
  • Det ska bli fler handikapptoaletter.
  • Vi ska bygga en tillgänglig transport ner till källaren.
  • Alla installationer för vatten, avlopp och el ska bytas ut.
  • Brandskyddet ska uppdateras till dagens standard.
  • En ny byggnad ska ersätta paviljongerna som står på skolgården.
  • Den nya byggnaden byggs samman med huset där det idag finns matsal, idrottshall och slöjdsal.

Vad händer nu?

Nu planerar vi bygget, inför att vi ska handla upp en entreprenör. Vi beräknar att vi kan handla upp en entreprenör under andra kvartalet 2024.

I juni-juli 2024 ska Vårfruskolans elever flytta ut. Sommaren 2026 planerar vi att elever och personal ska kunna flytta tillbaka till sin skola igen. Under renoveringen av Vårfruskolan ska eleverna vara i Parkskolan. F-klassens lokaler berörs inte, eftersom de inte behöver evakueras.

Tidplan, budget och status

Status: Vi planerar inför upphandling av entreprenör.
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: Sommaren 2026.
Kostnad: 77 miljoner kronor. Summan ska indexregleras.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?