Länk till startsidan

Polhemskolan byggs om

Det främsta syftet med ombyggnaden är att anpassa lokalerna för de 570 teknikelever på Polhemskolan som har daglig undervisning där, så att de får en mer ändamålsanpassad och säker lärmiljö.

Byggnad 2 och 9 på Polhemsskolan är sammanbyggda och har under åren byggts om och ändrats flera gånger. I dag har byggnaden en planlösning som inte drar nytta av ytorna på bästa sätt. Dessutom är byggnaden i dåligt skick. En förändrad planlösning ger bredare korridorer, tillgång till alla lokaler utan genomgång genom undervisningssalar, fler grupprum och studieplatser, bättre uppehållsytor för eleverna samt bättre personalutrymmen. En del i projektet är också att öka brandsäkerhet, tillgänglighet och energieffektivitet.

Utvändigt ska vi byta fönster och fasaden ska fogas om. Byggnaderna ska få solceller på taket och studenternas utspringstrappa ska renoveras.

På baksidan av skolan mot Ringvägen/Trollebergsvägen byggs en ny väg som först ska användas till byggtrafik. Sedan ska godsmottagning, transporter till och från köket och avfallshantering gå via den här vägen.

Om Polhemskolan

Hur påverkas jag som bor i närheten?

Ombyggnaden kommer bara att ske inne på skolområdet. Arbetsplatsen ligger innanför byggstaket. Vissa transporter kommer att gå på gatorna i närheten.

Tidplan, budget och status

Projektet omfattar renovering och ombyggnad av byggnaderna 2 och 9.

Status: Sommaren 2023 påbörjas arbetet med invändig rivning. Därefter bygger vi och räknar med att vara klara till skolavslutningen i juni.
Entreprenad: MVB Syd AB.
Beräknad inflyttning: Till höstterminen 2024.
Kostnad: Indexerad budget 69 miljoner kronor.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?