Länk till startsidan

Polhemskolan byggs om

Främsta syftet med ombyggnationen är att anpassa lokalerna för de 570 teknikelever på Polhemskolan som har daglig undervisning där, så att de får en mer ändamålsanpassad och säker lärmiljö.

Byggnad 2 och 9 på Polhemsskolan är sammanbyggda och har under åren byggts om och ändrats flera gånger. I dag har byggnaden en planlösning som inte drar nytta av ytorna på bästa sätt. Dessutom är byggnaden i dåligt skick. En förändrad planlösning skulle ge bredare korridorer, tillgång till alla lokaler utan genomgång genom undervisningssalar, fler grupprum och studieplatser, bättre uppehållsytor för eleverna samt bättre personalutrymmen. En del i projektet är också att öka brandsäkerhet och energieffektivitet.

Om Polhemskolan

Hur påverkas jag som bor i närheten?

Vi återkommer med mer information om hur entreprenaden kommer att påverka undervisningen samt dig som bor i närområdet.

Tidplan, budget och status

Projektet omfattar renovering och ombyggnad av byggnaderna 2 och 9.

Status: Beslutad. Totalentreprenad handlas upp under våren.
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: -
Kostnad: 63 miljoner kronor

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?