Antagningsprov ES musikspets

Snart är det dags för antagningsprov till spetsutbildningen i musik på Spyken.

Här nedanför får du all information om vad du skall göra på provet och hur du förbereder dig.

Vad händer torsdagen den 18 mars?

Du kommer ha ett videomöte via Google Meet. På mötet kommer du att möta ett par av de lärare som undervisar på spetsutbildningen. Du skall vara beredd att svara på några frågor om dig själv och du kommer få möjlighet att själv kunna ställa några frågor. Totalt ca 10 minuter.

Förutom spelprovet som du skickat in i förväg skall du göra ett prov i gehör och rytm samt en improvisationsövning.

För att videomötet skall fungera måste vi ha en korrekt mailadress till dig. Den mailadress vi har är den adress som du angett när du sökt vår utbildning. Tänk på att du måste använda Google Chrome för att Google Meet skall fungera.

Förberedelser

Du skall göra en inspelning som innehåller nedanstående material.

Du ska förbereda och spela två låtar, av olika karaktär, som du väljer själv, på ditt huvudinstrument. Ca 5 minuter totalt. Du behöver alltså inte spela hela låtar.

Du får naturligtvis även framföra någon låt på ditt biinstrument eller något annat instrument du känner dig trygg på.

Om du väljer sång ser vi gärna att du kompar dig själv på exempelvis gitarr eller piano. Du kan också välja att sjunga utan komp eller använda dig av ett förinspelat komp. Om du använder dig av förinspelat komp ska inte ditt instrument/sång finnas med i den versionen.

På inspelningen måste vi se att det är du som spelar eller sjunger.

Inled filmen med att hålla upp en skylt med ditt namn. Då underlättar du för oss som tittar på och bedömer filmen.

Vi måste ha din inspelning senast fredagen den 12 mars, 2021

Skicka din filminspelning till ulrika.holmquistandersson@lund.se. I ämnesraden skriver du ”Antagningsprov ES-Spets 18 mars, 2021”.

Efter provet

Juryn sammanställer resultatet och skickar hem det till dig efter ungefär två veckor.

Undrar du över något så kontakta

Set Rooke, set.rooke@lund.se
Helene Hogan, helene.hogan@lund.se

Välkommen och lycka till!