Länk till startsidan

Lämna samtycke för foto och film till marknadsföring

Vi använder gärna bilder på Lundabor när vi skapar innehåll till filmer, sociala medier och webbsidor. För att vi ska kunna göra det så krävs att du ger ditt samtycke, så här gör du.

Du lämnar ditt samtycke i samband med att en fotograf eller kommunikatör ber om ditt samtycke för att ta ett foto eller filma dig eller ditt minderåriga barn för Lunds kommuns räkning. Du ska alltså inte lämna ditt samtycke i förebyggande syfte. Om du vill lämna ditt samtycke gör du detta via vår e-tjänst:

Publicering av foto och film inom skolverksamheten i Lunds kommun

Om kommunens skolor vill publicera bilder eller filmer på elever i sociala medier, på webbsidor eller liknande i syfte att berätta om eller marknadsföra skolan, krävs alltid samtycke. Det är vårdnadshavaren som samtycker, om inte eleven har fyllt 18 år. Om det finns flera vårdnadshavare ska båda ge sitt samtycke. Det är frivilligt att lämna sitt samtycke.

Lämna samtycke till fotografering, filmning och ljudupptagningar i skolan

Återkalla samtycke

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke via kommunens e-tjänst för återkallande. Om ett samtycke återkallas ska publicering och användning av foto eller film upphöra. Om ett samtycke gäller en person under 18 år räcker det att en av vårdnadshavarna återkallar sitt samtycke för att det ska bli ogiltigt.

Återkalla samtycke

Om du tidigare lämnat ditt samtycke via en pappersblankett kan de inte återkallas via e-tjänsten. Om du önskar återkalla ett sådant samtycke tar du kontakt med förvaltningen.

Kontaktuppgifter till förvaltningarna i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?