Länk till startsidan

Fotografering, filmning och ljudupptagningar av ditt barn i skolan

Många skolor vill gärna berätta om verksamheten och visa upp sitt arbete genom att publicera bilder och filmer på elever och lärare, bland annat i sociala medier.

Samtycke från vårdnadshavare

När våra kommunala grundskolor, anpassade grundskolor, gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor vill publicera bilder, filmer eller ljudupptagningar av elever i syfte att marknadsföra och berätta om verksamheten i sociala medier och liknande krävs ett skriftligt samtycke som ska undertecknas i förväg av vårdnadshavarna. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda lämna samtycke.

Det är alltid frivilligt att lämna sitt samtycke. Vill ni inte lämna ert samtycke behöver ni därför inte göra någonting.

Lämna samtycke via e-tjänst – steg för steg

E-tjänsten används inte om du är elev i gymnasieskolan.

  1. En vårdnadshavare startar e-tjänsten och loggar in med bank-id.
  2. Läs igenom och ta ställning till de olika alternativen som presenteras.
  3. Om ni är två vårdnadshavare krävs bådas samtycke. Du blir därför ombedd att lämna en e-postadress till den andra vårdnadshavaren.
  4. Skicka in ärendet!
  5. Du får ett bekräftelsemejl om att ärendet är skapat.
  6. Om samtycket ska signeras av barnets andra vårdnadshavare får hen ett mejl med en länk till ärendet, där hen loggar in med bank-id och signerar.
  7. Samtycket är registrerat.

Är du elev i gymnasieskolan?

Om du är eller ska bli elev i gymnasieskolan får du lämna samtycke själv. Dina vårdnadshavare behöver alltså inte lämna samtycke åt dig.

Du lämnar ditt samtycke via pappersblankett, som du kan ladda ned via länken nedan. Följ instruktionerna på blanketten.

Skolstart gymnasiet

Det är alltid frivilligt att lämna sitt samtycke. Vill du inte lämna samtycke behöver du därför inte göra någonting.

Om du upplever tekniska problem

En del medborgare som nyttjar Lunds kommuns e-tjänster upplever ibland problem med iPhone i kombination med webbläsaren Safari. Meddelande från e-tjänsten är i dessa fall ’Tekniskt fel’ eller dylikt. Om detta sker, prova annan webbläsare alternativt dator. Upplever du fortsatt problem efter detta, vänligen kontakta medborgarcenter.

Följ ditt ärende på Min sida

På Min sida kan du logga in och följa ditt ärende. Det är även på Min sida som den andra vårdnadshavaren loggar in med bank-id för att godkänna samtycket.

Logga in på Min sida

Har du ändrat dig?

Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke. Det gör du enkelt via e-tjänsten. Om ni är två vårdnadshavare som lämnat ert samtycke räcker det att en av er återkallar samtycket för att det ska vara återkallat.

Om du är gymnasieelev och har lämnat samtycke via pappersblankett ska du kontakta skolan för att få hjälp att återkalla samtycket.

Återkallande av samtycke

Publicering i Vklass och Unikum

I utbildningsförvaltningen i Lunds kommun används Vklass som plattform för dokumentation och bedömning. Inom barn- och skolförvaltningen används Unikum.
I Vklass och Unikum publiceras ibland foto, film eller ljudupptagningar på barn och elever i syfte att dokumentera lärande eller ha underlag till bedömning av en grupp eller individ. Våra skolor publicerar och lagrar bilder, filmer och ljudupptagningar i dessa plattformar med stöd av den rättsliga grunden "utföra uppgift av allmänt intresse".

Det är ett begränsat antal personer som kan se material upplagt i Vklass och Unikum. Publiceringen ska alltid ha en tydlig koppling till läroplanen. Därför samlar inte Lunds kommuns grund- och gymnasieskolor in samtycke för denna typ av publicering och dokumentation.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?