Länk till startsidan
Ett hus i en park med träd i höstfärger.

Naturskolans Nyhetsbrev april

April 2024

Sista chansen att söka bidrag från Gröna skolgårdar i år!

Den 15 maj är sista dagen för ansökan om bidrag från Gröna skolgårdar för projektåret 2024. Bidrag beviljas till projekt som på olika sätt utvecklar och berikar utemiljön på förskolan/skolan och där barnen/eleverna är delaktiga i processen och genomförandet. Önskar ni få inspiration till möjliga utvecklingsprojekt på er gård eller har frågor som rör ansökan, tveka inte att kontakta oss på naturskolan@lund.se.

Titta även på förra årets projekt för inspiration!

Gå till Gröna skolgårdar

Sandlåda med lekbord i grönska.
Lönneberga förskola byggde en sandlåda och planterade växter i sitt Gröna skolgårdsprojekt 2023.

Kurs i maj

Grön skolgårdsdag: Risker på skolgården – 7 maj

Målgrupp: För dig som arbetar i och med skola och förskola.
Att barn utsätter sig för och lär sig hantera risker är avgörande för deras lärande, hälsa och välbefinnande. Under fortbildningsdagen sätter vi positivt risktagande i fokus, i teori och praktik, genom att bygga något som gynnar barns lek och utveckling på en förskolegård.

Läs mer och anmäl dig till kursen

Nu är det tid att beställa fortbildning från Naturskolan till augustidagarna

Har din arbetsplats behov av fortbildning inom ett specifikt område, kopplat till naturvetenskap, teknik, bebyggd miljö eller lärande för hållbar utveckling? Kontakta oss så sätter vi ihop en skräddarsydd fortbildning för er. Den kan vara ett par timmar, en halvdag, en heldag eller sträcka sig över flera dagar.

Kontakta oss på naturskolan@lund.se

En fortbildningsdag kring utomhuspedagogik F-9.

Nytt på webben – Balanserad risk

Naturskolans tankar kring balanserad risk och positivt risktagande i lek och lärande

Ska vi låta våra barn och unga utsättas för risker? Är inte det väldigt oansvarigt? Verkligen inte! Våra barn och unga behöver lära för livet och livet är fullt av risker. Genom att vi erbjuder våra barn balanserade risker, risker på lagom nivå för varje barn, ger vi barn och unga möjlighet att utvecklas och lära för livet.

Gå till Balanserad risk

Månadens aktivitet – Komponera egen fågelsång

Föreställ dig att du är en fågel och behöver kommunicera med andra av din art. Kan du skapa sånger och läten för att kommunicera med andra fåglar? Ljuden fåglarna gör är distinkta så att andra fåglar förstår och svarar på deras läte.

Gå till Komponera egen fågelsång

Bofinkshane på en gren.
Bofinkshane

Inblick i vår verksamhet

Livfullt i Botan!

Under Hållbarhetsveckan träffade Naturskolan, tillsammans med Botaniska trädgården, åtta klasser i Botan. Eleverna fick först upptäcka och undersöka den rika mångfalden av växter med Botans pedagog Magnus, för att sedan gå på fågelspanarpromenad med Naturskolans pedagoger Carolina och Lina. Det blev många spännande fynd och nya erfarenheter! Tack till alla som deltog!

Är du intresserad av att jobba praktiskt med biologisk mångfald med din klass? Kontakta oss på naturskolan@lund.se eller kika på

Botans webbsida för skolor.

Ett gäng barn sitter runt ett bord och undersöker olika fågelfjädrar i lupp.
Elever undersöker olika typer av fågelfjädrar i lupp.

Till dig som arbetar i grundskolan

Har du tid att svara på en enkät?

Som examensarbete i Miljövetenskap, med inriktning Naturvård, vid Lunds universitet vill jag undersöka vad som hindrar eller möjliggör utomhuslektioner kopplade till biologisk mångfald bland grundskolelärare. För att kunna studera detta har jag tagit fram en kort enkät med frågor om hur du som lärare på grundskolan upplever utomhuspedagogik. Enkäten syftar främst till de som undervisar i biologi, men lärare från andra naturvetenskapliga ämnen uppmuntras också att svara på frågorna. Det är totalt 9 frågor. Alla svar är anonyma. Tack för att du tar dig tiden att bidra till mitt examensarbete. //Anja Walker

Gå till enkäten

Potatisuppropet

Omställningsnätverket, tillsammans med ett antal föreningar, driver kampanjen Potatisuppropet. Syftet är att sätta fokus på lokalt odlad mat och inhemsk livsmedelsförsörjning. År 1917 startade Potatisupproret i syfte att odla mat under kriget och förhindra svält. Idag kan odling av potatis ses som en symbol för fred och bra samtal om lokalt producerad mat, så sätt en rad med potatis eller två! Naturskolan i Lund vill stödja Potatisuppropet genom att skänka potatis till skolor och förskolor i Lunds kommun. Beställ potatis senast den 22 april genom att skicka ett mejl till: carolina.lindeblad@lund.se.

Hämtning sker 29 april mellan kl. 13–16.30. Plats meddelas när du beställer.

Läs mer om Potatisuppropet

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Ungefär en gång i månaden under läsåret skickar vi ut ett nyhetsbrev med erbjudanden från Naturskolan, nyheter på området naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling, med mera. Alla är välkomna att bli prenumeranter. Skicka ett e-post till oss där du anger namn, arbetsplats och ort. Skriv Anmälan nyhetsbrev i ämnesraden.

Skicka till: naturskolan@lund.se

Läs mer om Naturskolan

Uppdaterad:

Dela sidan: