Länk till startsidan

Program för kultur, bibliotek, ungdomar och idrott

Under 2022 påbörjades arbetet med att förnya Lunds kommuns program för ungdoms-, biblioteks-, idrotts- och kulturverksamheten. Efter en process med bland annat tre offentliga omvärldsseminarier under hösten beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 juni 2023 att skicka ut förslagen till program på remiss till samtliga kommunala nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag samt till externa intressenter.

Remiss

Remissrundan är öppen för alla. Har du några synpunkter på förslagen till program, skicka synpunkterna senast den 15 september till kultur-fritid@lund.se

Varför behövs nya program?

De fyra programmen ger en långsiktig riktning för kommunens ungdoms-, biblioteks-, idrotts- och kulturverksamhet, men också för hela kultur- och fritidslivet i Lund. Omvärlden förändras fort. Därför behöver programmen förnyas med jämna mellanrum. Riktningen ska utgå från kultur- och fritidslivets framtida behov och visa hur verksamheten behöver utvecklas till 2030 för att möta dessa behov. För att gemensamma beröringspunkter och synergieffekter ska kunna identifieras och tas tillvara arbetar vi med alla fyra program samtidigt. Här kan du läsa remissversionerna av programmen:

Biblioteksprogram 2024-2030 Pdf, 827 kB.

Idrottsprogram 2024-2030 Pdf, 657 kB.

Kulturprogram 2024-2030  Pdf, 643 kB.

Ungdomsprogram 2024-2030  Pdf, 598 kB.

Omvärldsseminarier med tema idrott, ungdom, bibliotek och kultur

Under november 2022 bjöd vi in till seminarier där vi spanade på framtiden tillsammans på tema idrott, unga, kultur och bibliotek. Samtalen leddes av Anders Mildner, journalist, författare och innehålls- och kommunikationsansvarig på Altitude Meetings.

Lunds elit är bäst tack vare bredden

”Lunds elit är bäst i Skåne – tack vare bredden”. Så löd rubriken till en artikel i Sydsvenskan i januari i år, som konstaterade att Lund hade flest lag i de högsta serierna i lagbollsporterna i Skåne. För att pröva tesen ”bredd föder elit” bjöd vi in PG Fahlström från Linnéuniversitetet som delade med sig om sin forskning kring framgångsrika idrottsmiljöer och nyblivna världsmästaren i thaiboxning Angela Mamic som berättade om hur hennes eget idrottsutövande som barn och ungdom inom många olika idrotter format hennes karriär som elitidrottare. Deltog gjorde även Joseph Azizi, verksamhetschef på RF-SISU Skåne, David Sjöström från Södra Sandby IF, Marianne Lager från Simklubben Poseidon/PIL, Anders Nåfält från IBK Lund och Emme Adébo som representerade Handbollförbundet Syd och är ledare i Lugi Handboll.

Seminarium för ungdomar

I det här samtalet fick vi möta unga som fått sitt engagemang att växa. Vad har varit viktiga steg på vägen och vad kan man få hjälp med genom kommunens ungdomsverksamhet? Samtalet följdes av workshops där unga fick uttrycka sina idéer och behov både här och nu och i framtiden.

Framtidens platser och rum för kultur

Hur ser framtidens platser och rum för kultur ut, och vem kommer dit? Tillsammans med Landskapsarkitekten Dan Hallemar och fotografen Bert Leandersson som är aktuella med boken Folkbiblioteket fördjupade vi oss i platser för kulturutövande, nu och i framtiden. Deltog gjorde även Hanni Kamaly, konstnär och aktuell som kurator för utställningen BEHOLD, WE ARE HERE som just nu visas på Lunds konsthall och Elin Skärstrand, regissör och konstnärlig ledare på Månteatern.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?