Länk till startsidan

Program för kultur, bibliotek, ungdomar och idrott

De fyra programmen som gäller sedan 1 januari 2024 har tagits fram efter en process med bland annat tre offentliga omvärldsseminarier och en remissrunda som inkluderade samtliga kommunala nämnder och helägda kommunala bolagsstyrelser samt externa intressenter.

De fyra programmen

De fyra programmen ger en långsiktig inriktning för kommunens ungdoms-, biblioteks-, idrotts- och kulturverksamhet, men också för hela kultur- och fritidslivet i Lund. Inriktningen utgår från kultur- och fritidslivets behov och visar utifrån dessa hur verksamheten behöver utvecklas fram till 2030.

Biblioteksprogram 2024-2030 Pdf, 856 kB.

Idrottsprogram 2024-2030 Pdf, 666 kB.

Kulturprogram 2024-2030  Pdf, 644 kB.

Ungdomsprogram 2024-2030  Pdf, 594 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?