Länk till startsidan

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i juni 2023

Fastställt programutbud för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola läsåret 2024/25 och beställning av ombyggnad av annexet på Katte Väster var två av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 14 juni.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Fastställt programutbud på gymnasie- och anpassad gymnasieskola

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasie- och anpassad gymnasieutbildning av god kvalitet, i egen regi eller genom samverkansavtal med andra kommuner, (gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola från 2 juli). Ungdomarna ska inom gymnasieskolan erbjudas ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar, programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Ungdomar inom anpassad gymnasieskola ska erbjudas ett allsidigt urval av nationella och individuella program.

I Lund erbjuds även spetsutbildningar och särskilda varianter på det Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Inför 2024 erbjuds en ny särskild variant, Samhällsvetenskapsprogrammet – Musik. Under mötet beslutade utbildningsnämnden att fastställa utbudet av nationella program, nationella inriktningar och introduktionsprogram inom gymnasieskolan och beslutade ett utbud av nationella och individuella program inom anpassad gymnasieskola.

Beställning av ombyggnad av annexet på Katte Väster

Utbildningsnämnden beslutade att beställa en ombyggnad av Parkskolans Annex av kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden har sedan en tid tillbaka identifierat ett behov av att förbättra möjligheterna inom kreativ verksamhet för Katedralskolans elever. För att kunna bedriva undervisning i ämnen som musik, bild och form samt Visual Arts behövs ändamålsenliga lokaler. På Parkskolans tomt finns en byggnad kallad annexet vilken bedöms som kulturhistoriskt värdefull men inte används för någon verksamhet idag.  En utredning visar att en ombyggnad av annexet skulle kunna möta Katedralskolans behov av lokaler för kreativ verksamhet. Parkskolan, även kallad Katte Väster, används idag av Svaneskolan.

Under hötterminnen 2024 planeras en evakuering av Vårfruskolan till Parkskolan.

Kommande läsår finns en bra tid för ombyggnaden av annexet då Parkskolan står tomt efter att Svaneskolan flyttat ut och innan Vårfruskolan planeras flytta in. Efter Vårfruskolans evakuering ska Katedralskolan flytta in i Parkskolans lokaler och hyrda paviljonger ska sägas upp och tas bort från Katedralskolans skolgård.

Ombyggnaden har en projektbudget på 14,5 mnkr. Följdkostnader tillkommer för flytt och ny inredning på totalt 530 tkr.

Handlingar från utbildningsnämndens möte

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

 

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: