Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut maj 2023

Arbetet med att revidera kommunens översiktsplan tog ett kliv framåt när kommunfullmäktige godkände en planeringsstrategi för Lunds kommun. Ärendet var ett av flera som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Beslutad planeringsstrategi visar vägen mot en ny översiktsplan

Kommunfullmäktige har godkänt en planeringsstrategi som bland annat anger riktningen för det fortsatta arbetet med revidering av gällande översiktsplan.

Planeringsstrategi är en ny typ av dokument där man övergripande kan läsa vad kommunen vill med den översiktliga planeringen, hur man ställer sig till den gällande översiktsplanen och vad man kan förvänta sig att kommande översiktsplanering kommer att fokusera på. I planeringsstrategin som nu godkänts slås det fast att kommunens översiktsplan är aktuell i förhållande till kraven i plan- och bygglagen men att nya förutsättningar måste tas om hand när översiktsplanen revideras. Strategin lyfter behovet av bland annat en fördjupad planering för Genarp, att nya beslut kommer att behövas om fördjupning för Källby och Kunskapsstråket samt att utbyggnadsplanen ska uppdateras.

Nu när planeringsstrategin fått grönt ljus får byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja en revidering av utbyggnadsplanen kopplat till pågående revidering av översiktsplanen. Byggnadsnämnden ska också påbörja arbetet med fördjupad planering för Kunskapstråket kopplat till processen för nya sjukhusets lokalisering.

Här kan du se webbsändningen från mötet

Vill du ta del av diskussioner och beslut om fler ärenden på mötet? Här på webben hittar du sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden, både det senaste och tidigare. Du kan lätt klicka dig fram till de ärenden du vill höra mer om.

Webbsändningar kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 13 juni 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan: