Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden 2023-03-01

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-01

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 20-35

Förvaringsplats för anslag/bevis

Utbildningskansliet, södra storgatan 47, Lunds kommun

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: