Elevprojekt

Polhemskolan arbetar aktivt med olika elevprojekt och för ett rikt och levande internationellt utbyte.

Dansa för livet

Varje år den 10 september uppmärksammas World Suicide Prevention Day över hela världen.

I samband med detta genomför vi på Polhemskolan vårt prisbelönta projekt Dansa för livet.

Initiativtagare till projektet är Erik Allard, lärare i psykologi och idrott och hälsa. Tillsammans med engagerade ämneskollegor på skolan arbetar han med projektet som varje höst mynnar ut i en mäktig dans utförd av alla våra ca 900 elever i årskurs 1.

Projektet omfattar även en stor text- och bildutställning av elever i årskurs 2 och 3 på temat Detta får mig att må bra på skolan.

Tecknad silhuett av dansare som symbol för dansa för livet.

Anmälan till 2024

Vill du anmäla din skola till Dansa för Livet 2024? Du kommer till mer information och formulär för ansökan om du följer länken nedan.

Dansa för Livet 2024

Filmen Dansa för Livet 2023

2023 dansades det från norr till söder. 30.000 elever runt om i Sverige deltog.

Bakgrund till projektet

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga personer mellan 15–24 år och självmordstalen ökar i genomsnitt med cirka 1 procent per år i åldersgruppen. Enligt WHO 2021 har cirka hälften av all psykisk sjukdom under livet redan debuterat vid 15 års-ålder. Tidig upptäckt och tidiga insatser är viktig. UNICEFs rapport från 2021 visar att vuxna behöver ta övergripande ansvar för att lyssna och samtala med barn och unga om deras självupplevda erfarenheter. Skolans roll är central för många av skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa och för att bryta stigmat kring psykisk ohälsa.

God psykisk hälsa gör det lättare att klara läromålen

I sin rapport Hälsa för lärande – lärande för hälsa 2019 har Skolverket slagit fast att hälsa är en förutsättning för lärande. Därför har Världshälsoorganisationen WHO rekommenderat att alla unga ska ges skolundervisning kring psykisk hälsa. En opinionsundersökning från Novus visar att åtta av tio svenskar är för förslaget. Folkhälsomyndigheten har i en forskningsöversikt från 2020 visat att barns psykiska besvär minskar när de får lära sig om psykisk hälsa i skolan.

Varför dans?

Förutom att du blir smartare påverkar dansen också ditt psykiska välbefinnande. Symtom som huvudvärk, magont, smärta, ängslighet och nedstämdhet minskar för de som dansar. Anna Duberg, 2019.

Läs hela artikeln om dansens magiska kraft

Tim Bergling Foundations årliga pris

I december 2022 tilldelades Polhemsprojektet Dansa för livet Tim Bergling Foundations årliga pris på 100 000 kronor.

Fanzingo drivs av en icke vinstdrivande stiftelse.

Fanzingo

Tim Bergling Foundation stöttar med rättigheter till musik och media.

Tim Bergling Foundation

Koreografin står Annette Losell och Anna Nordbeck från dansstudion Attittude69 för.

Dansstudion Attitude69

På Psykiskhalsapaschemat.nu samlas material kring hur skolor kan arbeta med psykisk hälsa. Dansa för livet finns med som exempel på hur man kan starta upp samtal kring dessa frågor i undervisningen.

Ta del av kampanjen och rapporten på psykiskhalsapaschemat.nu/skola/

Internationella projekt

Polhemskolan har sedan flera år tillbaka ett utbyte med Jules Renard gymnasiet i Nevers - Lunds vänort i Frankrike. Polhemskolan har flera år tillbaka ett utbyte med Jules Renard gymnasiet i Nevers - Lunds vänort i Frankrike. Det är elever från våra steg 3 och 4-grupper som tillbringar en vecka i Nevers och sedan tar emot de franska eleverna under en vecka.

Besöken sker under vårterminen men kontakterna knyts redan under hösten via mejl och Facebook. Under Neversvistelsen är de svenska eleverna med på vissa lektioner, gör studiebesök och utflykter och umgås med sina franska vänner, som de också bor hemma hos.

Lunds kommun har ett avtal om samarbete, ”Memorandum of Understanding” med Hangzhou i sydöstra Kina. Avtalet signerades 2008 av Kommunfullmäktiges ordförande i Lund samt Borgmästaren i Hangzhou.

Samma år signerades ett ”Expression of intent regarding co-operation within the area of Education between Hangzhou and Lund”. Samarbetet mellan Xuejun High School och Polhemskolan har arbetats fram sedan dess. Samarbetsområdena är fysik och språk. Polhemskolans spetsutbildning är samarbetsparten gentemot de elever som studerar science på Xuejun High School.

Sedan 2009 har Polhemskolan ett utbyte med en spansk gymnasieskola, I.E.S Ramiro de Maeztu, i Madrid. Elever som läser spanska steg 3 tillbringar en vecka i Madrid och sedan tar de emot de spanska eleverna under en vecka.

Besöken sker under vårterminen men kontakterna knyts redan under hösten via e-mail, Messenger, Facebook, Instagram och Whatsapp. Under Madridvistelsen är de svenska eleverna med på vissa lektioner, gör studiebesök och utflykter och umgås med sina spanska vänner, som de också bor hemma hos.

När de spanska eleverna kommer till Lund bor de hemma hos sina respektive svenska familjer och på dagarna följer de sedan den svenska skolvardagen. Polhemskolan arrangerar också olika aktiviteter för både våra gäster och deras värdar.

Språkutbyte med Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium i Greifswald.

Under mer än 15 år har Polhemskolan haft ett språkutbyte med en gymnasieskola i Lunds vänort Greifswald. Många elever i Greifswald läser svenska som andra språk, och elever på Polhem som valt att läsa tyska steg 4 har möjlighet att delta i utbytet.
Utbytet innebär att elever under en vecka bor hemma hos varandra, får delta i skolvardagen, deltar i gemensamma aktiviteter och får på så sätt inblick i vardagslivet. Under utbytesveckan i Tyskland kommer de svenska eleverna att besöka Berlin.

Uppdaterad:

Dela sidan: