Internationella samarbeten

Polhemskolan arbetar aktivt för ett rikt och levande internationellt utbyte.

Internationaliseringsplan

Mål

  • Att utbildningen på Polhemskolan ska vara anknuten till det svenska mångkulturella samhället och arbetslivets ökande internationalisering.
  • Att ökad insikt och förståelse för det svenska kulturarvet och andra kulturer/mentaliteter ska skapa en trygg identitet och motarbeta främlingsfientlighet och etnocentrism.
  • Att verksamheten på Polhemskolan ska präglas av ett internationellt/globalt perspektiv.
  • Att Polhemskolan, via ett brett utbud av språkkurser, ger de kunskaper som krävs för kommunikation och för att förbereda för en alltmer internationell arbetsmarknad.
  • Att internationaliseringen kommer alla elever och hela skolpersonalen till del.
  • Att verksamheten på Polhemskolan skapar medvetenhet kring FN:s millenniemål

Medel

Internationella projekt som ligger i linje med ovan nämnda mål kommer att prioriteras.

Internationella projekt

I detta EU-finansierade projekt som löper över tre år får fyra ungdomar varje termin möjlighet att under en vecka, i sällskap med lärare, besöka något av deltagarländerna Sverige, Norge, Tyskland, Bulgarien, Italien, Frankrike.

Ungdomarna bor i familj och deltar i det program värdskolan har planerat. Vårterminen 2019 var Polhemskolan värd och välkomnade då 20 elever och 10 lärare från övriga fem länder till temat Nyanlända och Utbildning.

Genom mötet med nyanlända och de som arbetar med dem på olika nivåer i samhället ska projektet leda till ökad förståelse för de utmaningar nyanlända möter och hur det mottagande samhället skulle kunna arbeta för att möta dessa utmaningar på bästa sätt. Slutprodukter blir en Podcast – A Voice - med inspelningar och intervjuer från samtliga sex möten.

Polhemskolan har sedan flera år tillbaka ett utbyte med Jules Renard gymnasiet i Nevers - Lunds vänort i Frankrike. Polhemskolan har flera år tillbaka ett utbyte med Jules Renard gymnasiet i Nevers - Lunds vänort i Frankrike. Det är elever från våra steg 3 och 4-grupper som tillbringar en vecka i Nevers och sedan tar emot de franska eleverna under en vecka.

Besöken sker under vårterminen men kontakterna knyts redan under hösten via mejl och Facebook. Under Neversvistelsen är de svenska eleverna med på vissa lektioner, gör studiebesök och utflykter och umgås med sina franska vänner, som de också bor hemma hos.

Lunds kommun har ett avtal om samarbete, ”Memorandum of Understanding” med Hangzhou i sydöstra Kina. Avtalet signerades 2008 av Kommunfullmäktiges ordförande i Lund samt Borgmästaren i Hangzhou.

Samma år signerades ett ”Expression of intent regarding co-operation within the area of Education between Hangzhou and Lund”. Samarbetet mellan Xuejun High School och Polhemskolan har arbetats fram sedan dess. Samarbetsområdena är fysik och språk. Polhemskolans spetsutbildning är samarbetsparten gentemot de elever som studerar science på Xuejun High School.

Sedan 2009 har Polhemskolan ett utbyte med en spansk gymnasieskola, I.E.S Ramiro de Maeztu, i Madrid. Elever som läser spanska steg 3 tillbringar en vecka i Madrid och sedan tar de emot de spanska eleverna under en vecka.

Besöken sker under vårterminen men kontakterna knyts redan under hösten via e-mail, Messenger, Facebook, Instagram och Whatsapp. Under Madridvistelsen är de svenska eleverna med på vissa lektioner, gör studiebesök och utflykter och umgås med sina spanska vänner, som de också bor hemma hos.

När de spanska eleverna kommer till Lund bor de hemma hos sina respektive svenska familjer och på dagarna följer de sedan den svenska skolvardagen. Polhemskolan arrangerar också olika aktiviteter för både våra gäster och deras värdar.

Språkutbyte med Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium i Greifswald.

Under mer än 15 år har Polhemskolan haft ett språkutbyte med en gymnasieskola i Lunds vänort Greifswald. Många elever i Greifswald läser svenska som andra språk, och elever på Polhem som valt att läsa tyska steg 4 har möjlighet att delta i utbytet.
Utbytet innebär att elever under en vecka bor hemma hos varandra, får delta i skolvardagen, deltar i gemensamma aktiviteter och får på så sätt inblick i vardagslivet. Under utbytesveckan i Tyskland kommer de svenska eleverna att besöka Berlin.

Uppdaterad:

Dela sidan: