Elevprojekt

Polhemskolan arbetar aktivt med olika elevprojekt och för ett rikt och levande internationellt utbyte.

Internationella projekt

Polhemskolan har sedan flera år tillbaka ett utbyte med Jules Renard gymnasiet i Nevers - Lunds vänort i Frankrike. Polhemskolan har flera år tillbaka ett utbyte med Jules Renard gymnasiet i Nevers - Lunds vänort i Frankrike. Det är elever från våra steg 3 och 4-grupper som tillbringar en vecka i Nevers och sedan tar emot de franska eleverna under en vecka.

Besöken sker under vårterminen men kontakterna knyts redan under hösten via mejl och Facebook. Under Neversvistelsen är de svenska eleverna med på vissa lektioner, gör studiebesök och utflykter och umgås med sina franska vänner, som de också bor hemma hos.

Lunds kommun har ett avtal om samarbete, ”Memorandum of Understanding” med Hangzhou i sydöstra Kina. Avtalet signerades 2008 av Kommunfullmäktiges ordförande i Lund samt Borgmästaren i Hangzhou.

Samma år signerades ett ”Expression of intent regarding co-operation within the area of Education between Hangzhou and Lund”. Samarbetet mellan Xuejun High School och Polhemskolan har arbetats fram sedan dess. Samarbetsområdena är fysik och språk. Polhemskolans spetsutbildning är samarbetsparten gentemot de elever som studerar science på Xuejun High School.

Sedan 2009 har Polhemskolan ett utbyte med en spansk gymnasieskola, I.E.S Ramiro de Maeztu, i Madrid. Elever som läser spanska steg 3 tillbringar en vecka i Madrid och sedan tar de emot de spanska eleverna under en vecka.

Besöken sker under vårterminen men kontakterna knyts redan under hösten via e-mail, Messenger, Facebook, Instagram och Whatsapp. Under Madridvistelsen är de svenska eleverna med på vissa lektioner, gör studiebesök och utflykter och umgås med sina spanska vänner, som de också bor hemma hos.

När de spanska eleverna kommer till Lund bor de hemma hos sina respektive svenska familjer och på dagarna följer de sedan den svenska skolvardagen. Polhemskolan arrangerar också olika aktiviteter för både våra gäster och deras värdar.

Språkutbyte med Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium i Greifswald.

Under mer än 15 år har Polhemskolan haft ett språkutbyte med en gymnasieskola i Lunds vänort Greifswald. Många elever i Greifswald läser svenska som andra språk, och elever på Polhem som valt att läsa tyska steg 4 har möjlighet att delta i utbytet.
Utbytet innebär att elever under en vecka bor hemma hos varandra, får delta i skolvardagen, deltar i gemensamma aktiviteter och får på så sätt inblick i vardagslivet. Under utbytesveckan i Tyskland kommer de svenska eleverna att besöka Berlin.

Uppdaterad:

Dela sidan: