Länk till startsidan

Landskapsarkitekt

Tekniska förvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

På tekniska förvaltningen blir du en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Våra medarbetare utvecklar, bygger och sköter stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för möten, lek och fritid, och vi ansvarar även för kommunens färdtjänstverksamhet.

Om oss

Park och naturavdelningen är kommunens samlade park och naturkompetens. Planerings och gestaltning enheten är en av tre enheter på avdelningen.

Planerings- och gestaltningsenheten utgör en resurs inom tekniska förvaltningen som arbetar med utveckling, planering och gestaltning av parker samt allmän plats både i befintlig stad och i exploateringsområden. Vi är en utredar- och beställarorganisation som i stor utsträckning arbetar med konsulter och entreprenörer.

Vi arbetar med att utveckla och gestalta det offentliga rummet såsom parker, gatumiljöer och torg. Vi har också ansvar för att utveckla kommunens blomster- och utsmyckningsprogram och tillfälliga popups i staden. Därutöver arbetar vi även med gestaltnings- och utvecklingsprogram för bl a odling, lek och aktiviteter. Vi tar också fram kalkyler, svarar på remisser och författar tjänsteskrivelser.

Arbetsuppgifterna har en stor bredd både i skala och storlek. Tillsammans med andra enheter och avdelningar ansvarar vi för planeringsskedet på tekniska förvaltningen och har ett tätt samarbete inom exploaterings- och investeringsprojekten. Enheten består idag av sex landskapsarkitekter, en landskapsingenjör och en odlingssamordnare.

Vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla Lund och dess offentliga miljöer.

Arbetsuppgifter

 • utveckla och planera den gröna infrastrukturen i plan, projektering och genomförandeskedet
 • företräda park- och naturavdelningen i planprocesser, utredningar och utvecklingsarbeten
 • arbeta med gestaltning, program och projektering i tidiga skeden
 • arbeta som teknikansvarig för gestaltning i projektering och genomförandefasen
 • delta i detaljplanearbete och handlägga remisser och tjänsteskrivelser
 • samt hantera kalkyler och budget

Vi söker dig som

 • är landskapsarkitekt med minst 5 års arbetslivserfarenhet
 • brinner för att skapa goda hållbara stadsmiljöer tillsammans med andra kompetenser
 • är intresserad av att arbeta med gestaltning, planering och utveckling av stadens mellanrum
 • är kreativ och lösningsorienterad utifrån ett projekts förutsättningar
 • har lätt för att samarbete men är också självgående
 • har god kunskaper i AutoCad, Adobe, Sketch up och officepaket
 • har god förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska
 • har erfarenhet från kommunal och/eller konsultverksamhetAnställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: månadslön
Tillträde: snarast efter överenskommelse

Ansökan

Ansök här

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2022-05-29

Referensnummer

2022/618

Kontaktperson(er)

 • Clara Lundqvist, 046-3595155

Facklig(a) företrädare

 • Malena Kjellstrand, Sveriges arkitekter, 046-3596141

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?